GMO rozwiązaniem dla wzrastających kosztów rynkowych


GMO rozwiązaniem dla wzrastających kosztów rynkowych: artykuł nr 5840

2008-07-23 10:33:30 Biotechnologia

Przy obecnych wzrostach cen żywności oraz rosnącego zapotrzebowania na żywność rośliny transgeniczne zyskują coraz większą popularność wśród rolników, producentów oraz polityków. Zwolenników GMO możemy znaleźć również w Europie, pomimo silnie działającej grupy oponentów. Eksperci twierdzą, że GMO może pomóc w rozwiązaniu problemu wzrostu cen żywności. Ponadto rośliny transgeniczne są odporne na najgroźniejsze szkodniki takie jak omacnica prosowianka, która przynosi ogromne szkody wśród upraw kukurydzy.

Areał upraw roślin transgenicznych wzrósł w 2007 r. do 114 mln ha jak podaje ISAAA[1]. Clive James, przewodniczący ISAAA, przewiduję, że w przeciągu kolejnych ośmiu lat GMO będzie stanowiło 20% wszystkich światowych upraw. Przyczyną tego wzrostu są bardzo drogie produkty rolne. Problem stanowią również znaczne zmiany klimatyczne. Jednym z możliwych i dostępnych rozwiązań tych problemów jest wykorzystanie zielonej biotechnologii w produkcji rolnej. Rośliny genetycznie zmodyfikowane zmniejszają uwalnianie do atmosfery gazów cieplarnianych i redukują zużycie środków ochrony roślin. Ponadto przynoszą wyższe plony lepszej jakości, a w efekcie większe zyski dla rolników.

W Unii Europejskiej do uprawy dopuszczona jest jedynie genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt, zawierając gen odporności na omacnicę prosowiankę. Większość europejskich rolników jest niezadowolona z faktu, że nie ma możliwości uprawy innych odmian roślin transgenicznych, jak rolnicy w innych częściach świata.

Helen Ferrier z Narodowego Związku Rolników Wielkiej Brytanii uważa, że rolnicy powinni mieć wybór czy chcą uprawiać GMO czy rośliny konwencjonalne. W związku z podwyżkami cen żywności każdy powinien mieć taką samą możliwość czerpania korzyści z upraw GMO.

Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem według ISAAA jest rejestracja w Unii Europejskiej jednej z odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych – tzw. złotego ryżu, który jest uprawiany w krajach azjatyckich. Dzięki modyfikacji genetycznej odmiana ta produkuje więcej beta-karotenu i przez to może znacznie wpłynąć na zmniejszenie niedoboru witaminy A w krajach najuboższych.

Rolnicy z uprzemysłowionych krajów coraz bardziej interesują się także zmodyfikowaną pszenicą. Jednak zanim będzie ona dostępna w obrocie może upłynąć dużo czasu. Modyfikacja genowa pszenicy jest dużo bardziej skomplikowana niż przekształcanie, np. kukurydzy. Ponadto ze względu na wykorzystywanie pszenicy do produkcji chleba istnieje również obawa zwiększonego oporu konsumentów.

Zwolennicy GMO nie przekonują, że mogą rozwiązać problem żywności na świecie. Dobra infrastruktura i lepsze gospodarowanie glebami wystarczająco poprawią sytuację na rynku żywności. Jednak inżyniera genetyczna stanowi jeden z najważniejszych kroków zmierzających do poprawy wydajności światowego rolnictwa.

Amerykańska Organizacja Przemysłu Biotechnologicznego przedstawiła raport o zaletach biotechnologii tj. korzyści dla zdrowia, produkcji żywności, ochrony środowiska. Jednak regulacje prawne i polityczne obiekcje niektórych krajów europejskich powodują, iż nie możemy w pełni korzystać z korzyści jakie przynoszą nam zdobycze nauki takie jak choćby zielona biotechnologia.

Informacja powstała w oparciu o artykuł z „The Financial Times”: www.ft.com/cms/s/0/f8b45556-4e97-11dd-ba7c-000077b07658.html
Przygotowanie: NAP


 
[1] Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ang. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA) to organizacja non-profit kierująca siecią ośrodków na całym świecie, które przyczynić mają się do zmniejszenia głodu i nędzy propagując uprawy biotechnologiczne. Clive James, prezes i założyciel ISAAA, od ponad 25 lat mieszka i pracuje w rozwijających się krajach Azji, Ameryki Środkowej i Południowej i Afryki, zajmując się badaniami nad rolnictwem i rozwojem ze szczególnym uwzględnieniem upraw biotechnologicznych i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii