Holenderskie gęsi czekają na naszą pomoc


Holenderskie gęsi czekają na naszą pomoc: artykuł nr 5852

2008-08-11 07:35:50 Ekologia

Od czerwca pracownicy firmy Duke Faunabeheer, na mocy umowy podpisanej z władzami holenderskiej wyspy Texel, chwytają i usypiają gazem dzikie gęsi. Administracja zdecydowała się w ten sposób rozwiązać problem niszczenia przez ptaki zasiewów (powstałe w ten sposób straty w ubiegłym roku oszacowana na 90 tys. euro), jednak akcja spotkała się ze słusznym oburzeniem lokalnych organizacji chroniących przyrodę, które zastosowaną metodę nazwały skandalem bez precedensu. Jak donoszą działacze Komitetu Przeciwko Masowemu Zabijaniu Ptaków (CABS) i stowarzyszenia Faunsbescherming, dotychczas w ten sposób pozbawiono życia już ponad 3000 osobników. Po schwytaniu i uśmierceniu, ptaki były ładowane do ciężarówek i wywożone w nieznane miejsce. Skandal przekroczył granice Holandii, kiedy okazało się, że sprzedawano je do niemieckich rzeźni. Holenderska lokalna gazeta Leeuwarder Courant ujawniła że przeznaczono je m.in. do produkcji gęsich wątróbek na rynek niemiecki.

W celu pomocy rolnikom władze postanowiły wydać zgodę na zgładzenie około 6 tys. gęgaw, bernikli białolicych i gęsi białoczelnych. Realizacja zadania została rozłożona na etapy – jeden z nich, podczas którego zabito ok. 350 gęsi, przeprowadzono w rezerwacie koło miejscowości Den Burg. Naukowcy, m.in. Axel Hirschfeld z CABS, podkreślają, że decydenci nie wzięli pod uwagę innych, mniej drastycznych rozwiązań – zapewnienia gęsiom odpowiednich ilości pokarmu z dala od terenów uprawnych lub wypłacania odszkodowań poszkodowanym.

Pomimo międzynarodowych protestów, akcję kontynuowano również w lipcu, kiedy schwytano i zgładzono przez zastosowanie gazu 1000 bernikli białolicych. Operacja ta została uwieczniona przez członków holenderskich organizacji przyrodniczych – 4 minutowy film można obejrzeć na stronie www.faunabescherming.nl (27,6 MB, w celu rozpoczęcia pobierania należy kliknąć „klik hier voor de reportage met foto's en video”).

Lokalne organizacje złożyły już protest w Ministerstwie Sprawiedliwości Holandii w celu powstrzymania tej rzezi. Dla wzmocnienia siły tego protestu członkowie międzynarodowej koalicji Proact zachęcają na swej stronie internetowej http://www.proact-campaigns.net/proactholland/geese_killing.html do przesyłania listów przewodniczącemu lokalnej administracji z żądaniem natychmiastowego wstrzymania wybijania ptaków. Treść apelu wraz z adresami poczty elektronicznej znaleźć można pod podanym wyżej adresem i na stronie Warszawskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – www.wgotop.pl

Antoni Marczewski
na podstawie www.proact-campaigns.net
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii