1000zł miesięcznie dla studentów agrobiotechnologii


1000zł miesięcznie dla studentów agrobiotechnologii: artykuł nr 5871

2008-08-28 12:24:24

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako jedyna uczelnia w regionie realizować będzie projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż.

W ramach projektu UMK uruchomi studia stacjonarne dla 60 osób na trzech specjalnościach/kierunkach studiów (po 20 osób na każdym): agrobiotechnologii (na kierunku biotechnologia); automatyce i robotyce oraz matematyce w ekonomii i finansach (na kierunku matematyka).

Osoby, które rozpoczną studia w roku akademickim 2008/2009, mają szansę przez 3 lata otrzymywać stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Na pierwszym roku stypendium będzie przyznawane w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na drugim i trzecim roku podstawą przyznania stypendium będą wyniki w nauce.

Rekrutacja na „kierunki zamawiane” potrwa do 15 września, rejestracji należy dokonać w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.umk.pl).

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z