Pomóż nam dokonać zmian, zacznij działać!


Pomóż nam dokonać zmian, zacznij działać!: artykuł nr 5896

2008-09-24 08:49:24 Ekologia

British Council, w ramach programu Challenge Europe, wraz z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych zorganizował wyjazd warsztatowy dla uczestników projektu - rzeczników klimatu. Celem study tour, które odbyło się w ostatnich dniach sierpnia, było przybliżenie młodym ludziom zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i ich wpływu na gospodarkę leśną.

Zainspirowani tematyką zmian klimatu i ich oddziaływaniem na las, młodzi ludzie stworzyli fotograficzny zapis wyjazdu. Pokazuje on las ze strony dotychczas mało znanej.

Program wyjazdu obejmował m.in. zwiedzanie Lasów Spalsko-Rogowskich, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Nadleśnictwa w Tucznie.

Uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami zrównoważonej gospodarki leśnej, jak również działaniami na rzecz stabilizacji klimatu. Poznali potrzeby edukacji leśnej społeczeństwa oraz istotę współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania wspólnej platformy działań dotyczących zmian klimatu.

Czy wiedzieliście, że...
... żubry w Polsce występują nie tylko w Białowieży? Leśny Kompleks Promocyjny w Gołuchowie od lat zajmuje się hodowlą tych zwierząt i z sukcesem je rozmnaża. Żubry stanowią nie lada atrakcję dla rodzin odwiedzających park i są sensacją dla gości z zagranicy, zainteresowanych różnorodnością biologiczną w naszym regionie Europy.

...w wydzielonym drzewostanie nasiennym w Spale znajduje się okaz sosny, który został uznany za wzór swego gatunku? Na pierwszy rzut oka jest to drzewo jak każde inne, ale posiada idealne proporcje i cieszy się świetnym zdrowiem. To prawdziwa Miss Polonia wśród polskich sosen. Na stronie projektu Challenge Europe można zobaczyć jej zdjęcie, zrobione z perspektywy zadziwionego spacerowicza.

...czasem trzeba wyciąć cały las? Należy to robić, ponieważ drzewa chorują. Drzewo zainfekowane grzybami bądź owadami zaraża inne drzewa i w konsekwencji może uschnąć cały las. Bardzo ważna jest pielęgnacja lasu i dbanie o jego kondycję, aby drzewa były okazałe, piękne, a przede wszystkim zdrowe, bo tylko takie mogą pełnić swoją funkcję, np.: pochłaniać odpowiednią ilość CO2.

...w miejscowości Kaletnik (tereny środkowej Polski) jest prowadzony całą dobę monitoring lasu? Leśnicy stale obserwują teren używając kamery zainstalowanej na wysokiej wieży. Dzięki temu są w stanie szybko zlokalizować ewentualny pożar i nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia się. Leśnikom potrzeba kilku lat na doprowadzenie lasu do stanu, w jakim znajdował sie przed pożarem.

...lasy w Polsce charakteryzują się jednym z najwyższych w Europie zagrożeń pożarowych? W związku z tym Lasy Państwowe (LP) mają rozbudowany system obserwacyjno-alarmowy. Pamiętajmy, więc o przestrzeganiu zasad obowiązujących na terenie lasu, ponieważ podpalenia i nieostrożność człowieka to dwie główne przyczyny pożarów.


Fotoblog z wyjazdu dostępny jest na stronie: http://challengeeurope.britishcouncil.org/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=76

Kolejna seria ciekawostek z działań rzeczników klimatu już po 26 września.

Więcej szczegółów na temat projektu można odnaleźć na stronie: http://challengeeurope.britishcouncil.org/

______________________
Challenge Europe to program równocześnie prowadzony w 15 państwach Europy: Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Irlandii, Norwegii, Polsce, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Ukrainie. Ta 3-letnia kampania ma na celu wprowadzić określony i trwały wpływ na debatę dotyczącą zmian klimatu. Challenge Europe zgromadził 224 młodych rzeczników, którzy będą wspólnie pracować nad rozwojem 40 konkretnych idei na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla oraz nowych metod utylizacji. Jest to europejski element globalnej kampanii klimatycznej „Low Carbon Futures" prowadzonej przez British Council. W Polsce rzecznicy klimatu to grupa 16 dynamicznych młodych ludzi w wieku 20-35 lat, która prowadzi wspólną pracę na rzecz ograniczania emisji dwutlenku węgla i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii