Nauczyciel z Klimatem


Nauczyciel z Klimatem: artykuł nr 5901

2008-09-24 10:12:56 Ekologia

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza edukatorów z terenu Poznania do wzięcia udziału w konkursie Nauczyciel z klimatem na najciekawsze działania edukacyjne poświęcone tematyce zmian klimatycznych i przeciwdziałania im oraz oszczędności energii i surowców.

KIEDY

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Nauczyciel z klimatem” rozpoczyna się z dniem 01.09.2008 r., zaś kończy dnia 31.10.2008 r.

 

DLA KOGO?

W konkursie mogą brać udział nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych, reprezentujący wszystkie przedmioty nauczania oraz wychowawcy przedszkolni i inni edukatorzy (centra edukacji, ogródki jordanowskie etc).

 

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu na terenie swojej szkoły/przedszkola/placówki akcji edukacyjnej poświęconej tematyce globalnych zmian klimatu i możliwościom zapobiegania im oraz oszczędzaniu energii i surowców. Akcja może być skierowana do dowolnej grupy odbiorców.  

 Jakie akcje ekologiczne mogą Państwo przeprowadzić? Zależy to wyłącznie od Państwa wyobraźni i inwencji twórczej! Mogą to być lekcje pokazowe na temat zmian klimatu dla uczniów i rodziców, warsztaty dla uczniów, wycieczka tematyczna, konkurs szkolny na pracę plastyczną/wiersz/prezentację multimedialną poświęconą przeciwdziałaniu zmianom klimatu i oszczędzaniu energii etc.

 Uwaga! Do konkursu można zgłaszać wyłącznie działania przeprowadzone w okresie od 1.09.2008 do 31.10.2008, czyli w okresie trwania konkursu „Nauczyciel z klimatem”.

 
TERMINY

Zgłoszeniem do konkursu jest krótka pisemna relacja z przeprowadzonej akcji ekologicznej wraz z kilkoma zdjęciami (min. 3), dokumentującymi przebieg akcji. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2008 r. na adres barbara.grzeskiewicz@naszaziemia.pl.. Potwierdzenie od Dyrektora placówki nie jest wymagane. Zgłoszenie należy uznać za przyjęte do konkursu, gdy otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie odbioru. W razie nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt.

 NAGRODY

W listopadzie 2008 roku Fundacja Nasza Ziemia wyróżni 10 nauczycieli. Każdy wyróżniony nauczyciel otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł, dyplom "Nauczyciel z Klimatem" oraz referencje.

 

KONTAKTo:p>

Barbara Grześkiewicz, e-mail: barbara.grzeskiewicz@naszaziemia.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii