Konkurs Fundacji Hasco-Lek dla młodych naukowców


Konkurs Fundacji Hasco-Lek dla młodych naukowców: artykuł nr 5935

2008-11-04 09:55:54 Biotechnologia

Fundacja Hasco-Lek zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace naukowe dotyczące farmacji przemysłowej i dziedzin pokrewnych.

Jest to jedyny w kraju konkurs o takim profilu. Można w nim zgłaszać prace doktorskie i magisterskie, obejmujące nowe odkrycia i innowacje, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych. Szansę na zwycięstwo i promocję dorobku mają autorzy najlepszych prac z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny, chemii oraz dziedzin o podobnym profilu. W ramach działań promujących ideę konkursu we wszystkich uczelniach medycznych w Polsce wyeksponowano plakaty informujące o projekcie, a rektorzy oraz dziekani wydziałów farmaceutycznych i medycznych otrzymali listy z zaproszeniem dla kadry naukowej do udziału w konkursie.

Organizator ufundował następujące nagrody:

Prace doktorskie:
- I nagroda - 6 tys. zł
- II nagroda - 4 tys. zł
- III nagroda - 3 tys. zł

Prace magisterskie:
- I nagroda - 4000 zł
- II nagroda - 3000 zł
- III nagroda - 2000 zł

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.hasco-lek.com.pl/116.

- Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona naukowców, którzy posiadają ciekawy dorobek, a nie mają okazji zaprezentować go na zewnątrz. Udział w konkursie daje taką możliwość, a nagłośnienie jego wyników pomaga zwycięzcom szeroko zaistnieć poza środowiskiem uczelni - mówi Katarzyna Bodalska, wiceprezes Fundacji Hasco-Lek. - Organizując konkurs dajemy sygnał młodym naukowcom, że ktoś o nich myśli, ktoś interesuje się wynikami ich prac, a godziny spędzone w laboratorium nie pójdą na marne. Nagradzając, chcemy ich zainspirować do dalszych poszukiwań i rozwoju.

W poprzednich edycjach fundacja nagrodziła 12 młodych obiecujących naukowców, którzy swoje zainteresowania skupiają na zagadnieniach oscylujących wokół szeroko rozumianej farmacji przemysłowej. Edycje te dowiodły, że warto pokazać światu młodych ludzi, którzy swoje życie związali z nauką.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres: Fundacja Hasco-Lek, ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, następujących dokumentów:
* jednego wydrukowanego egzemplarza pracy,
* elektroniczną wersję pracy na płycie CD,
* kopii oceny pracy dokonanej przez recenzenta(-ów),
* zaświadczenia z uczelni lub instytutu naukowego potwierdzającego, że praca została ukończona i obroniona,
* karty zgłoszeniowej do udziału w konkursie, do pobrania na www.hasco-lek.pl/116,
* zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz oświadczenie uczestnika konkursu, również dostępne na www.hasco-lek.pl/116,

Fundacja czeka na zgłoszenia prac do 30 listopada. Zwycięzców poznamy na przełomie lutego i marca 2009 r.

Informacje o konkursie można uzyskać w godzinach od 7 do 15 pod numerami telefonów: 071/ 327 19 61 lub 071/ 327 19 06 oraz drogą mailową: a.hamkalo@hasco-lek.pl, i k.bodalska@hasco-lek.pl,

Fundacja Hasco-Lek ma siedzibę we Wrocławiu. Została powołana do życia w 2006 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. Wspiera rozwój polskiej nauki, nagradzając i promując autorów prac doktorskich i magisterskich z zakresu farmacji przemysłowej. Co roku wręcza również nagrody finansowe najlepszym absolwentom Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Istotnym polem jej działania jest pomoc charytatywna. Fundacja opiekuje się już trzema domami dziecka i udziela bieżącej pomocy osobom potrzebującym.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii