Ziemniak w badaniach naukowych i praktyce


Ziemniak w badaniach naukowych i praktyce: artykuł nr 5941

2008-11-04 20:30:17 Botanika

5 listopada, o godzinie 10.00 - na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na Wydziale Agroinżynierii, mieszczącym się przy ulicy Balickiej 116B, w Auli Gołogórskiego, odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt. Ziemniak w badaniach naukowych i praktyce.

Ziemniak w badaniach naukowych i praktyce – czyli wszystko o ziemniaku.

Od technologii uprawy, metod przechowywania - po wartość gospodarczą odmian, skład chemiczny i wybrane cechy jakościowe.

Celem Konferencji jest podkreślenie ważnej roli ziemniaka w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

Spotkanie specjalistów z zakresu badań nad ziemniakiem będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, dyskusji oraz przedstawienia własnych osiągnięć.

P R O G R A M

Konferencji Popularno-Naukowej

ZIEMNIAK W BADANIACH NAUKOWYCH I PRAKTYCE

Kraków, 5 listopada 2008

 

1000 – 1030

Otwarcie Konferencji

 

przewodniczą:

 

   prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski,

 

   prof. dr hab. inż. Norbert Marks

 

 

Wystąpienia:

 

- JM Rektor UR w Krakowie,

   Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija

 

- Prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN,

   Prezes PTIR

 

- Prof. dr hab. inż. Józef Kowalski,

   Przewodniczący Komitetu Techniki Rolniczej PAN

 

 

 

1030 – 1145

I Sesja referatowa

 – przewodniczy prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

 

 

1030 – 1045

Prof. dr hab. inż. Piotr Zalewski; „Ziemniak jako roślina uprawowa – rys historyczny” UR w Krakowie, KEM,EiPR

1045 – 1100

Prof. dr hab. inż. Norbert Marks „Mechaniczne uszkodzenia bulw ziemniaka” UR w Krakowie, KTRS

1100 – 1115

Prof. dr hab. inż. Wacław Leszczyński Przetwarzanie ziemniaka” UP we Wrocławiu

1115 – 1130

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Pałasiński „Ziemniak
w badaniach naukowych Katedry Technologii Węglowodanów"
UR w Krakowie, KTW

1130 – 1145

Prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki „Techniki
i technologie produkcji ziemniaków w badaniach IBMER"
IBMER w Warszawie

 

 

 

1145 - 1210

Przerwa

1210 – 1400

II Sesja referatowa

– przewodniczy prof. dr hab. inż. Norbert Marks

 

 

1210 – 1225

Dr inż. Wojciech Nowacki „Wartość gospodarcza odmian oraz agrotechnika i przechowalnictwo ziemniaka w badaniach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” IHAR w Jadwisinie

1225 – 1240

Dr inż. Zbigniew Czerko „Technologia przechowywania ziemniaków z uwzględnieniem składowania luzem
i w paletach skrzyniowych
” IHAR w Jadwisinie

1240 – 1255

Mgr inż. Krzysztof Gawęcki, mgr inż. Krzysztof Sułkowski „Technologia uprawy, zbioru
i przechowywania ziemniaków w Top Farms Głubczyce”
Top Farms Głubczyce

1255 – 1310

Prof. dr hab. Aleksander Szmigiel “Ziemniak
w badaniach Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin”
UR w Krakowie, KSzUR

1310 – 1325

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik "Skład chemiczny a jakość żywieniowa bulw ziemniaka" UR w Krakowie, Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności

1325 – 1340

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa, dr inż. Katarzyna Gleń – „Występowanie chorób i wybrane cechy jakości bulw ziemniaka w zależności od czynników agrotechnicznych" UR w Krakowie, KOŚR

1345 – 1400

Dr inż. Lesław Juszczak „Skrobie modyfikowane jako dodatki do żywności” UR w Krakowie, KAiOJŻ

 

 

1400 – 1420

Przerwa

 

1420 – 1550

III Sesja referatowa

– przewodniczy prof. dr hab. inż. Piotr Zalewski

 

 

1420 – 1435

Dr hab. inż. Zygmunt Sobol „Alternatywna metoda rekondycjonowania bulw ziemniaka” UR w Krakowie, KTRS

1435 – 1450

Dr inż. Tomasz Jakubowski „Fizyczne metody stymulacji ziemniaka” UR w Krakowie, KTRS

1450 – 1505

Dr inż. Dariusz Baran „Opory cięcia bulw ziemniaka” UR w Krakowie, KTRS

1505 – 1520

Dr inż. Paweł Kiełbasa „Metody pomiaru parametrów eksploatacyjnych agregatów w odniesieniu do uprawy zbioru ziemniaków” UR w Krakowie, KEM,EiPR

1520 – 1535

Dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR „Jakość ziemniaka i czynniki ją determinujące” UR w Krakowie, KTRS

1535 – 1550

Prof. dr hab. inż. Piotr Budyn „Badanie wybranych właściwości fizycznych bulw, kamieni i brył ziemi istotnych w procesie zbioru i obróbki pozbiorowej plonu ziemniaków” UR w Krakowie, KEM,EiPR

 

 

1550 – 1620

Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

 – przewodniczą:

 

    prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski,

 

    prof. dr hab. inż. Norbert Marks

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki