Fundusze europejskie szansą dla klimatu


Fundusze europejskie szansą dla klimatu: artykuł nr 5956

2008-11-08 16:14:33 Ekologia

Nie powtarzajmy błędów Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Płynące z Unii Europejskiej środki pomocowe konsumujmy w mądry i efektywny sposób, mając na względzie potrzebę promowania pro-klimatycznych inwestycji – to jeden z postulatów Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, wygłoszony podczas konferencji "Fundusze UE na ochronę klimatu - nie tylko dla beneficjentów”, która miała miejsce w Poznaniu, 27 października 2008 r. podczas targów POLEKO.

Dlaczego tak ważny jest postulat InE?
W ostatnich latach emisja dwutlenku węgla w największym stopniu rosła w krajach, które otrzymywały znaczące środki w ramach funduszy strukturalnych UE. Wzrost ten był zdecydowanie wyższy niż średnia europejska. „Nie powinniśmy podążać tą samą drogą, zwłaszcza, że realia polityczne uległy zmianie” - twierdzi Andrzej Kassenberg – prezes InE - „Nie dopuśćmy, żeby Polska stała się Chinami Europy! Korzystając z okazji, że zbliża się średniookresowa ocena wykorzystania środków unijnych, wprowadźmy kryteria związane z ochroną klimatu do procedur wyboru projektów w kolejnych latach.”

Instytut nie poprzestaje na samych postulatach. Prezentuje również przykłady zrealizowanych w Polsce pro-klimatycznych inwestycji m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, przyjaznego środowisku transportu i projektu zalesiania.

Wzorzec godny uwagi stanowi fotowoltaiczna instalacja umieszczona na budynku Politechniki Warszawskiej. Wykorzystanie energii słonecznej pozwala na długotrwałą redukcję zużycia paliw kopalnych, tym samym zmniejszenie emisji Co2. Korzystając z funduszy europejskich oraz finansowania krajowego możemy rozwinąć rynek odnawialnych źródeł energii bazujących na energii słonecznej. Jest to szczególnie korzystne w przypadku zasilania rejonów odległych od sieci elektroenergetycznej, przy zastosowaniach profesjonalnych i tam, gdzie koszty podłączenia do sieci są szczególnie wysokie. Nie ma również przeszkód, żeby źródła tego typu instalować w domach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych i jako dodatkowe zasilanie budynków publicznych.

Jednym z warunków opłacalności tego typu inwestycji jest poziom nasłonecznienia. Im większe promieniowanie słoneczne dociera do powierzchni ziemi, tym większa jest opłacalność przedsięwzięcia. Środki na tego typu inwestycje można pozyskać w ramach Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej (www.kpk.gov.pl) oraz w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Na terenach wiejskich projekty takie mogą być finansowane ze środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013 oraz z większości regionalnych lub wojewódzkich programów operacyjnych.

W przygotowanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju publikacji „JAK CHRONIĆ KLIMAT NA POZIOMIE LOKALNYM?” można znaleźć szczegółowe informacje o wspomnianej inwestycji i kolejnych 10 przykładów zrealizowanych w Polsce chroniących klimat przedsięwzięć i wskazówek umożliwiających ich powtórzenie.

Link do strony z publikacją „JAK CHRONIĆ KLIMAT NA POZIOMIE LOKALNYM?”: http://www.ine-isd.org.pl/index_ekoherkules.php?dzial=2&kat=34&art=72 - a1

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii