COP 14 - ostatnie przygotowania


COP 14 - ostatnie przygotowania: artykuł nr 5975

2008-11-20 17:39:52 Ciekawostki

Na dwa tygodnie przed Konferencją Klimatyczną – COP 14 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich stoją już wszystkie biura, trwają ostatnie prace nad przygotowaniem sal plenarnych na prawie 2500 osób, Telewizja Polska kończy instalację sprzętu do przesyłu sygnału międzynarodowego live. Po 10 miesiącach intensywnych przygotowań na potrzeby globalnego szczytu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich stworzono unikalną i nowoczesną infrastrukturę do obrad, które już wkrótce uczynią Polskę prawdziwym klimatycznym centrum świata.

Ministerstwo Środowiska, koordynator przygotowań do COP 14 z ramienia polskiego rządu wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, głównym wykonawcą kończą organizacyjne i logistyczne przygotowania. Tym samy Polska wypełniła już większość zobowiązań kraju goszczącego Konferencję Klimatyczną ONZ.
Polska sprostała trudnemu wyzwaniu, jakim było przygotowanie Konferencji COP 14. Zmobilizowaliśmy wszystkie niezbędne siły, dzięki czemu w tak krótkim czasie zapewniamy idealne warunki do negocjacji merytorycznych – podkreśla Maciej Nowicki, Minister Środowiska, przyszły Prezydent COP14.
Zespół przygotowujący konferencję pracował przez ostatnie miesiące na najwyższych obrotach. Specjalny charakter zadania oraz jego złożoność wymagały od nas przyjęcie zasad projektowych realizacji działań. Dzięki temu pokazaliśmy, że także w ramach administracji publicznej możliwe jest przygotowanie tak wielkiego wydarzenia – dodaje Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Rola Polski jako gospodarza Konferencji wiąże się z koniecznością realizacji wszelkich przygotowań pod względem organizacyjnym i technicznym, a także promocją wydarzenia. Liczby mówią same za siebie: 42 000 m2 powierzchni konferencyjnej na Międzynarodowych Targach Poznańskich zajmuje spełniająca najwyższe światowe standardy infrastruktura, którą przygotowujemy jako kraj goszczący, w tym: 34 sale konferencyjne od 1388 do 20 miejsc siedzących, biura dla 300 osób z Sekretariatu UNFCCC, 8500 krzeseł, 1076 wieszaków w dwóch szatniach, 634 kosze na segregowane śmieci, infrastruktura informatyczna zapewniająca jednoczesną pracę ok. 2500 komputerów, sieć IP pozwalająca na płynną komunikację głosową w czasie rzeczywistym oraz mobilną pracę, ponad 500 osób obsługi, 500 wolontariuszy, 1300 miejsc siedzących w restauracjach, nowoczesne centrum dla ok. 1000 dziennikarzy z całego świata, zakwaterowanie wielu tysięcy gości, przekazy live na stronie www, obsługa sygnału międzynarodowego emitowanego na potrzeby TV i radio z całego świata, akcje promocyjne związane z edukacją w zakresie zmian klimatu. W tym celu Zespół COP 14 podpisał kilkadziesiąt różnych umów, przeprowadził kilkadziesiąt postępowań wyłaniających różnych wykonawców. Sygnał TV pozwoli również na bezpośrednie transmisje z Konferencji przez media z całego świata.   

Po rozmowach z naszymi partnerami oraz przedstawieniu końcowego etapu prac już teraz mamy pewność, że stworzyliśmy jedne z najlepszych warunków, jakie do tej pory mieli uczestnicy konferencji. A przypomnę, że mają już za sobą 13 COP-ów. Do tego ogromna praca została włożona w zintegrowaną kampanię edukacyjną i informacyjną, która rozpoczęła się w czerwcu, a której kulminacja jest właśnie teraz. Trzeba też podkreślić, że nie tylko te 42000 m2 infrastruktury zostanie przeznaczonych dla uczestników, ale także cały Poznań już teraz żyje konferencją i czeka z bardzo ciekawą ofertą na swoich gości – mówi Małgorzata Snarska, Szef Zespołu odpowiedzialnego za organizację i promocję konferencji COP 14 w Ministerstwie Środowiska. Jestem przekonana, że udowodnimy, iż Polska jest znakomitym miejscem na organizowanie tego typu wielkich wydarzeń o znaczeniu politycznym i gospodarczym. Ty bardziej, że dzięki przekazom live będziemy mogli promować nasz kraj na całym świecie. Do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości.  

Przemysław Trawa, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich podkreśla: Dla MTP możliwość goszczenia COP 14 to wielki zaszczyt i wyzwanie. Organizacja tak prestiżowej imprezy – jednej z największych konferencji ONZ na świecie – to strategiczne z punktu widzenia rozwoju Targów przedsięwzięcie. Realizacja jego nie byłaby możliwa bez naszych partnerów, spośród których wymienię firmy tj.: DELL, CISCO, SIEMENS – Warszawa, POLKOMTEL SA. – Warszawa, Nextira One, ATM S.A., Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Océ-Poland Ltd Sp.z o.o., VERBICOM SA , ProData Sp.z o.o., VENTUS Communications Sp z o.o. oraz IFS Poland.  
Poznań wygrał rywalizację z innymi miastami Polski o zaszczyt goszczenia Konferencji klimatycznej głownie ze względu na unikalną infrastrukturę Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dzięki długiej tradycji organizacji dużych wydarzeń Poznań posiada odpowiednie warunki, aby przyjąć na dwa tygodnie tysiące przedstawicieli rządów z ministrami środowiska na czele, naukowców, obserwatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i międzynarodowych. Przyjadą do Poznania, aby kontynuować prowadzone od lat pod parasolem ONZ globalne negocjacje nad określeniem niezbędnych do powstrzymania zmian klimatu redukcji CO2. Organizacja Konferencji jest też znakomitym testem możliwości organizacyjnych przed czekającą Polskę prezydencją w UE czy Euro 2012.

_______________
COP 14 (Conference of the Parties – COP) 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z 4. Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto odbędzie się 1 – 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu. Organizatorem Konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC, www.unfccc.int), gospodarzem - Rząd RP, a koordynatorem przygotowań z ramienia Rządu - Ministerstwo Środowiska RP (www.cop14.gov.pl). Zespół COP 14 odpowiedzialny jest za działania organizacyjne, promocyjne, współpracę z mediami i strategiczną komunikację Prezydenta COP 14. Zespół ds. merytorycznych COP 14 wspiera Prezydenta COP w zakresie przygotowań merytorycznych do konferencji oraz prowadzenia negocjacji.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek