Leśne Fotografie - zaproszenie do udziału w konkursie


Leśne Fotografie - zaproszenie do udziału w konkursie: artykuł nr 5979

2008-11-24 14:53:03 Leśnictwo

Chodzisz do lasu i fotografujesz? Weź udział w konkursie Leśne Fotografie 2008, który po raz ósmy organizuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie we współpracy z Telewizją Polską Oddział Rzeszów i redakcją Tygodnika Regionalnego Nowe Podkarpacie.

W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział już ponad 1000 osób. Zwyczajowo nagrodą główną jest 5-dniowy pobyt dla 2 osób w Bieszczadach. Laureaci trzech pierwszych nagród otrzymują też tradycyjnie wizerunki św. Franciszka, (patrona leśników i ekologów).

Konkurs jest adresowany do amatorów, którzy mogą zgłosił wszelkie prace tematycznie związane z lasem; pokazujące piękno pejzażu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków, urok grzybobrania lub zdjęcia z leśnych wędrówek. Fotografie muszą być po prostu LEŚNE.

Każdy uczestnik może zgłosić najwyżej odbitki trzech zdjęć w rozmiarze 20 x 30 cm. Prace należy nadesłać w terminie do 15 stycznia 2009 roku na adres organizatora: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2; z dopiskiem „Leśne fotografie”.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury złożone z profesjonalnych fotografików w terminie do 31 stycznia 2009 roku

Regulamin konkursu „Leśne fotografie 2008”
Konkurs organizuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie we współpracy z Telewizją Polską Oddział Rzeszów i redakcją Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”
Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z lasem; pokazujące piękno pejzażu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków, urok grzybobrania lub wędrówek po lesie.
Zasady konkursu:
1. Konkurs ma formułę otwartą, ale jest adresowany tylko do amatorów. Nie mogą w nim wziąć udziału osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią. Nie można nadsyłać zdjęć wcześniej publikowanych i nagradzanych.
2. Jeden uczestnik może zgłosić najwyżej odbitki trzech zdjęć wykonanych w postaci materiału gotowego do ekspozycji wyłącznie w rozmiarze 20 x 30 cm. Nie przyjmujemy zdjęć w zapisie elektronicznym i diapozytywów.
3. Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora (pseudonim), tytuł pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac należy załączyć samodzielnie przygotowaną kartę zgłoszeniową z następującymi danymi: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego, wykaz nadesłanych prac. Tak przygotowaną „Kartę zgłoszeniową” należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem). Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do konkursu.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do przedłożonej pracy wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami, w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
5. Prace należy nadesłać w terminie do 15 stycznia 2009 roku na adres organizatora: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2;
z dopiskiem „Leśne fotografie”.
6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury złożone z profesjonalnych fotografików w terminie do 31 stycznia 2009 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na łamach „Nowego Podkarpacia” i na stronach internetowych RDLP Krosno w przeciągu 10 dni od daty ostatecznego posiedzenia jury.
7. Nagrodzone i wyróżnione oraz inne zakwalifikowane przez jury zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej i opublikowane na łamach „Nowego Podkarpacia” i stronach internetowych RDLP w Krośnie. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.
8. Nagrody:
-  Nagroda główna to 5-dniowy pobyt dla dwóch osób w Bieszczadach (W uzgodnionym terminie – marzec lub kwiecień 2009 roku)
- Regulaminowe nagrody konkursowe (I, II i III) oraz wyróżnienia funduje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  Krośnie. 
- Nagrody specjalne ufundują współorganizatorzy: Telewizja Polska Oddział Rzeszów
i redakcja Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”.
- Organizatorzy dopuszczają możliwość ustanowienia wyróżnień specjalnych przez sponsorów konkursu.
9. Komisarzem konkursu jest Edward Marszałek.
10. Informacje dodatkowe, kontakt tel. (013) 43 644 51 w. 313 lub e-mail: informacja@krosno.lasy.gov.pl
Uwaga:
• W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura RDLP w Krośnie, Telewizji Rzeszów
i redakcji Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”.
• Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w publikacjach związanych
z konkursem, z zachowaniem osobistych praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, jakie zdobyła w konkursie..
• Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
• Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa