Prekursorzy inżynierii rolniczej w środowisku krakowskim


Prekursorzy inżynierii rolniczej w środowisku krakowskim: artykuł nr 5980

2008-11-24 15:11:12 Biotechnologia

Jutro, tj. 25 listopada br. , o godzinie 12.00 w budynku A Wydziału Agroinżynierii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, mieszczącym się przy ul. Balickiej 116B rozpocznie się bezpłatna konferencja poświęcona Prekursorom Inżynierii Rolniczej w Środowisku krakowskim.

Program Konferencji:

1. Otwarcie Konferencji
    - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Rudolf Michałek
2. Referaty nt.:
 „Historia rozwoju inżynierii rolniczej w Środowisku krakowskim
    - prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
Podręczniki do inżynierii rolniczej są dobrą dokumentacją historii zmian w tej dziedzinie wiedzy: pojawiania się nowych konstrukcji i odchodzenia w zapomnienie urządzeń technicznych. Jest to także zapis zmian zakresu naukowych zainteresowań specjalistów techniki rolniczej i praktycznych zastosowań ich twórczości konstrukcyjnej i technologicznej. Międzynarodowe organizacje inżynierów rolnictwa, takie jak CIGR, czy CIOSTA zapisują się  w tej historii zmian jako ich inicjator, a zarazem promotor upowszechnienia zastosowań praktycznych wiedzy agroinżynieryjnej.

    „Profesor Tadeusz Gołogórski w oczach swoich następców
- prof. dr hab. Piotr Zalewski
Profesor Tadeusz Michał Gołogórski 1872 – 1928
Pamięć o profesorze Gołogórskim łączy dziś Uniwersytet Rolniczy w Dublanach (Ukraina)              i Wydział Agroinżynierii UR w Krakowie. Gołogórski był twórcą teoretycznych podstaw inżynierii rolniczej, równocześnie niezwykle wszechstronnym popularyzatorem maszynoznawstwa rolniczego. Jego interpretacja problemów z tej dziedziny wiedzy zostawiła ślad na nauce polskiej widoczny jeszcze wyrzźnia w publikacjach jego następców z lat 50-tych i 60-tych XX wieku. Zmarł będąc dziekanem Wydziału Rolniczego UJ.


Michał Franciszek Wójcicki – profesor dwóch Uczelni
- prof. dr hab. Józef Kowalski
Prof. Michał Franciszek Wójcicki
Urodził się w 1892 roku w Nehrybce, powiat przemyski, województwo lwowskie. Ukończył studia i podjął pracę na Politechnice Lwowskiej. Jako adiunkt przechodzi do pracy na Uniwersytet Jagielloński, gdzie po śmierci prof. T. Gołogórskiego obejmuje kierownictwo Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego. Po usamodzielnieniu się Wydziału Rolniczego UJ                   i powołaniu Wyższej Szkoły Rolniczej pełni funkcję pierwszego dziekana Wydziału, a później prorektora Uczelni. Był jednym z trzech głównych twórców współczesnej inżynierii rolniczej. Dla uczczenia jego zasług główny gmach obecnego Wydziału Agroinżynierii nosi nazwę Kolegium Wójcickiego. Zmarł 21 sierpnia 1968 roku.

Ryszard Gąska – twórca Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa
- prof. dr hab. Rudolf Michałek
Prof. Ryszard Gąska
Był następcą prof. M. Wójcickim na stanowisku Kierownika Katedry Mechanizacji Rolnictwa, byłej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Z Uczelnią związał się jeszcze jako student AGH w roku 1947, pracując na UJ w charakterze wolontariusza. Po ukończeniu studiów kontynuował pracę już w strukturach samodzielnej Wyższej Szkoły Rolniczej, a później Akademii Rolniczej, przechodząc kolejno wszystkie szczeble kariery naukowej. Kierownikiem katedry został w roku 1967, a w trakcie kolejnych reorganizacji uczelni pełnił funkcję dyrektora instytutu , prodziekana Wydziału Rolniczego oraz dziekana powołanego z jego inicjatywy, nowego Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa. W oczach uczniów i swoich następców został zapamiętany jako znakomity mistrz, nauczyciel i organizator. Zmarł przedwcześnie 19.IX.1978 roku, mając zaledwie 54 lata.

3. Wystąpienia Gości i zakończenie Konferencji.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii