Fundusz dla Przyrody


Fundusz dla Przyrody: artykuł nr 5985

2008-11-24 17:30:55 Ekologia

Rusza Fundusz dla Przyrody - wspólna inicjatywa Grupy ENERGA i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody pro Natura. Przedsięwzięcie o charakterze konkursu grantowego ma wspierać działania związane z bezpośrednią ochroną cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.

- Dziś ekologia to już nie tylko wyraz potrzeby dbania o środowisko naturalne, to także styl życia, myślenia, działania. To nade wszystko przedsięwzięcia, takie jak "Fundusz dla Przyrody" - mające obejmować i popierać wszelkie inicjatywy nastawione na ochronę naturalnych zasobów - mówi Ireneusz Kulka dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji w ENERGA SA. - Odpowiedzialność za przyszłość środowiska, za istotne dziedziny życia i pracy człowieka jest wpisana w strategię rozwoju Grupy ENERGA, to coś więcej niż tylko obowiązek proekologicznych inwestycji, ekologiczna edukacja, ale przesłanie wynikające z wartości jaką niesie marka ENERGA.

"Fundusz dla Przyrody" powstał w 2008 roku. Jego celem będzie wspieranie inicjatyw podejmowanych przez firmy i organizacje społeczne, działające na rzecz ochrony przyrody. Wsparciem finansowym objęte będą projekty realizowane w okresie luty - sierpień 2009 roku.

Wspólna inicjatywa ENERGI i PTPP "pro Natura" jest nowatorskim przedsięwzięciem w skali kraju. Dzięki niemu wsparcie otrzymają działania, które przyczynią się do ochrony polskiej przyrody poprzez zachowanie konkretnych gatunków i siedlisk - mówi Krzysztof Konieczny, prezes PTPP "pro Natura"

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 9 stycznia 2009 roku. Wnioski rozpatrywane przez Kapitułę Funduszu oceniane będą pod względem formalnym oraz merytorycznym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 zł. Szczegółowe informacje nt. konkursu grantowego i zasad udzielania dotacji dostępne są na stronie internetowej Funduszu dla Przyrody: www.funduszdlaprzyrody.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii