Forest Day 2 – impreza towarzysząca obradom COP 14


Forest Day 2 – impreza towarzysząca obradom COP 14: artykuł nr 5988

2008-11-26 11:49:50 Leśnictwo

W dniach od 6 do 7 grudnia 2008 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się Forest Day 2 (Drugi Dzień Leśny) . Lasy Państwowe jako jeden ze współorganizatorów biorą udział w tym wydarzeniu organizując sesję towarzyszącą obradom oraz wyjazdy studyjne.

Forest Day to inicjatywa Międzynarodowego Centrum Badań Leśnych (CIFOR) oraz organizacji i instytucji międzynarodowych współdziałających w ramach tzw. partnerstwa we współpracy na rzecz lasów (CPF) pod przewodnictwem FAO, jako impreza towarzysząca obradom XIV Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP14/MOP4). Po raz pierwszy członkowie Forest Day obradowali podczas poprzedniego szczytu klimatycznego na Bali. Tam też zapadła decyzja o kontynuacji obrad w Poznaniu. Organizatorzy FD 2 spodziewają się udziału ok. 1000 osób.

Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska RP –prof. dr. hab. Macieja Nowickiego.

Lasy Państwowe i Ministerialna Konferencja nt. Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) wspólnie  uczestniczą w debacie w formie sesji towarzyszącej obradom (side event) na temat osiągnięć Polski i LP w zrównoważonej gospodarce leśnej i działań LP na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych w kontekście krajowym i międzynarodowym oraz wkładu europejskiego procesu kreującego politykę leśną w regionie do dyskusji o ochronie klimatu.
Side event odbędzie się w godz. od 14.30 do 16.00 w Sali Lubrańskiego, Collegium Minus (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1).

W dniu 7 grudnia 2008 r. Lasy Państwowe organizują dla uczestników Forest Day 2, akredytowanych przedstawicieli mediów oraz organizacji pozarządowych wyjazdy studyjne, które zaprezentują praktyczne aspekty trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej realizowane w Lasach Państwowych.

Zapraszamy media do zgłoszenia udziału w wyjazdach studyjnych (7.12.2008, Poznań, Poland). Zgłoszenia można przesłać e-mailem do 3 grudnia na adres: a.pikus@cilp.lasy.gov.pl, należy podać imię i nazwisko, nazwę redakcji oraz adres e-mail na który prześlemy potwierdzenie i informacje organizacyjne. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych CIFOR (http://www.cifor.cgiar.org/Events/COP14-ForestDay) i Lasów Państwowych (http://www.lp.gov.pl/Members/jolsta/forestday2).

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa