Od prostych molekuł do nanostruktur i materiałów bioaktywnych


Od prostych molekuł do nanostruktur i materiałów bioaktywnych: artykuł nr 5991

2008-11-26 16:35:24

Możliwość pracy w najlepszych laboratoriach za granicą i wyjątkowo wysokie stypendia czekają na uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UW. Program "From simple molecules to nanostructured and bioactive materials" (Od prostych molekuł do nanostruktur i materiałów bioaktywnych) został laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego celem było wsparcie międzynarodowych studiów doktoranckich. Wydział Chemii otrzyma prawie 6 mln złotych z unijnego programu „Innowacyjna gospodarka”.

Studia trwają 4 lata. W swoich pracach doktorskich młodzi naukowcy będą badać oddziaływania międzyatomowe i międzycząsteczkowe, zasady samoorganizacji oraz rozpoznawania molekularnego. Są to podstawy projektowania, a następnie syntezy nowych materiałów dla elektroniki fotoniki. Niektóre z otrzymanych układów będą badane pod kątem zastosowań jako katalizatory, układy do magazynowania ładunków, przechowywania i przetwarzania informacji, oraz do konstrukcji ekologicznych źródeł energii. Program studiów przewiduje również syntezę oraz optymalizację molekuł o aktywności biologicznej oraz poszukiwania nowych związków o znaczeniu terapeutycznym. Grupa doktorantów będzie zaangażowana w modelowanie molekularne receptorów leków, a więc także dużych układów biomolekularnych, składających się z szeregu protein, kwasów nukleinowych, fosfolipidów i innych molekuł. Badania powinny przyczynić się do zrozumienia metabolizmu, ścieżek sygnałowych i transportowych w żywych komórkach.

Każdy uczestnik studiów musi spędzić co najmniej 6 miesięcy w jednym z laboratoriów zagranicznych, maksymalny pobyt doktoranta poza granicami kraju trwać może 2 lata. Studenci mogą wybrać jeden lub nawet dwa - trzy ośrodki, spośród 40 instytucji współpracujących z Wydziałem Chemii, m.in. Cambridge University, Michigan State University, University of California w Berkeley oraz Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Uczelnie te będą musiały zapewnić doktorantom jedynie dostęp do aparatury badawczej i opiekę naukową. Na pokrycie kosztów pobytu za granicą student otrzyma 4,5 tys. złotych. W kraju otrzymywał będzie stypendium w wysokości 3 tys.

Na kandydatów czeka 18 miejsc. Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 stycznia 2009 r. Kandydaci muszą legitymować się wykształceniem z zakresu nauk ścisłych. Na początek będą musieli zdać test przygotowany przez uniwersyteckich chemików lub przedstawić wyniki Graduate Record Examinations, organizowanego przez Uniwersytet w Princeton. Ostatnim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji o studiach: http://www.chem.uw.edu.pl/msd_phd/ 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z