Biopaliwa na rynku energetycznym w Polsce. Kosztowna alternatywa czy szansa?


Biopaliwa na rynku energetycznym w Polsce. Kosztowna alternatywa czy szansa?: artykuł nr 5994

2008-11-26 17:20:54 Biotechnologia

Uważa się, iż stosowanie biopaliw zahamuje efekt cieplarniany poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Lecz biopaliwa szybko stają się jedną z głównych przyczyn wyniszczania lasów na naszej planecie w wyniku masowego wycinania ich pod uprawę kukurydzy czy soi. Ograniczanie areału lasów prowadzi zaś do emisji znacznie większych ilości dwutlenku węgla do atmosfery, niż mogą to uczynić wszystkie światowe samochody, ciężarówki, samoloty i pociągi razem wzięte - zauważają organizatorzy seminarium "Biopaliwa na rynku energetycznym w Polsce. Kosztowna alternatywa czy szansa?", które odbędzie się 4 grudnia w Warszawie.

Seminarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN poprowadzą: dr inż. Krzysztof Adamiec, mgr Paulina Krystosiak i mgr Barbara Chamot. Jak przypominają, dyrektywa unijna nakłada na państwa członkowskie obowiązek podjęcia działań mających na celu stopniowe zwiększenie udziału biopaliw w sektorze transportu. Regulacje te mają charakter ramowy, co oznacza, że pozostawiają krajom członkowskim pewien zakres swobody w tworzeniu krajowych norm prawnych w tej dziedzinie. Prawo unijne reguluje zaledwie kilka istotnych kwestii, wymagających implementacji w prawie krajowym.

Zdaniem organizatorów seminarium, ten sam dysonans, który pojawia się w związku z wycinką lasów, rodzi się, gdy chcemy odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy dzięki zastosowaniu biopaliw, kraje europejskie uniezależnią się od zewnętrznych dostaw paliw.

Jak tłumaczą, również tu odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż można już zauważyć tendencje do pojawiania się koncentracji produkcji, czy też uprawy roślin pod biopaliwa w kilku krajach globu, jak: Brazylia, Malezja czy Indonezja. Może to doprowadzić do ponownego uzależnienia się od zagranicznych dostawców, przy czym nastąpi jedynie zmiana krajów-dostarczycieli.

Takich pytań, gdzie padają niejednoznaczne odpowiedzi rodzi się w ostatnim czasie coraz więcej. Stąd też celem seminarium i dalszych badań jest przeprowadzenie analizy rynku biopaliw i odniesienie światowych tendencji do dopiero, co powstającego rynku biopaliw w Polsce.

Plan seminarium obejmuje m.in. dyskusję nad perspektywami rozwoju i rolą biopaliw na rynku bioenergetycznym w Polsce oraz produkcją i zdolnościami produkcyjny biopaliw w Polsce.

Otwarte seminaria INE PAN odbędzie się 4 grudnia o godz.11.00 w Sali 2301, XXIII piętro w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Kolejne seminarium INE PAN, pod hasłem "Regiony oparte na wiedzy w Polsce. Próba kwantyfikacji" planowane jest na 11 grudnia.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii