Społeczny wymiar lasów


Społeczny wymiar lasów: artykuł nr 600

2005-04-26 02:48:01 Leśnictwo

Przyszłość lasów zależy od decyzji polityków. Brak długotrwałego planu gospodarki leśnej może przynieść więcej szkody niż pożytku. O tym jak powinien wyglądać dyskutowali wczoraj przedstawiciele partii politycznych oraz świata nauki. O przyszłości zarządzania lasami politycy dyskutują od dawna, ale na tym się kończy. Brak jasnego, długotrwałego planu dotyczącego sposobu zarządzania lasami państwowymi jest największym zagrożeniem.

Lasy nie powinny być traktowane jedynie jako źródło dochodu. Zapominanie o ich ekologicznym znaczeniu może mieć katastrofalne skutki dla całej przyrody. A decyzje podjęte dziś będą widoczne tak naprawdę dopiero za kilkadziesiąt lat.

Konferencja zorganizowana przez Lasy Państwowe i Uniwersytet Warszawski ma wskazać kierunek, w jakim powinny pójść prace ustawodawcze.

Źródło: Agrobiznes

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa