Wydział Nauk Biologicznych PAN przyznał nagrody za rok 2008


Wydział Nauk Biologicznych PAN przyznał nagrody za rok 2008: artykuł nr 6003

2008-12-01 10:16:50 Ciekawostki

Doc. dr hab. Jarosław Stolarski z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN został laureatem nagrody indywidualnej Wydziału Nauk Biologicznych PAN za rok 2008 - poinformował przewodniczący wydziału prof. Andrzej Legocki, członek rzeczywisty PAN.

Uroczystość wręczenia wyróżnień wszystkim tegorocznym zwycięzcom odbędzie się 17 grudnia w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

Doc. Stolarskiego nagrodzono za wybitne odkrycie badawcze opisane w pracy pt: "A Cretaceous scleractinian coral with a calcitic skeleton", opublikowanej w prestiżowym piśmie Science, w październiku 2007 roku.

Wydział przyznał także cztery wyróżnienia. Zdobywcą pierwszego z nich jest zespół z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (w składzie: prof. Jacek Goszczyński, dr Małgorzata Pilot, dr Maciej Posłuszny i dr Barbara Gralak) za cykl publikacji pt. "Ekologia dwóch sympatrycznych gatunków kun".

Drugie wyróżnienie zdobył zespół z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego (prof. Piotr Stępień, prof. Ewa Bartnik, dr Paweł Golik i dr Aleksandra Dmochowska) za cykl 15 publikacji dotyczących biologii molekularnej mitochondriów, o łącznym IF 55.

Za cykl prac pt. "Molekularne mechanizmy regulacji inwazyjności i żywotności komórek nowotworowych" wyróżniono pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (prof. Bożena Kamińska, dr Aleksandra Wesołowska, dr Marcin Śliwa, dr Małgorzata Zawadzka, dr Agata Żupańska, mgr Konrad Gabrusiewicz, mgr Aneta Kwiatkowska, dr Iwona Ciechomska, dr Aleksandra Ellert- Miklaszewska, mgr Kinga Szydłowska, mgr Alicja Adach, dr Magdalena Dziembowska).

Zdobywczynią ostatniego wyróżnienia jest doc. Halina Bednarek- Ochyra z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN. Nagrodzono ją za publikację pt. "A taxonomic monograph of the moos genus Codriophorus P. Beauv. (Grimmiaceae)".

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek