Edward Balwierczak dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie


Edward Balwierczak dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie: artykuł nr 6008

2008-12-02 13:07:40 Leśnictwo

W dniu 27 listopada 2008 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dr inż. Marian Pigan powołał nowego dyrektora RDLP w Krośnie. Został nim mgr inż. Edward Balwierczak, dotychczasowy zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Wetlina. Edward Balwierczak urodził się w 1970 roku. Swą edukację leśną rozpoczął w Technikum Leśnym w Lesku, które ukończył w 1990 roku. Pięć lat później już jako absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, rozpoczynał pracę zawodową w Nadleśnictwie Rymanów. Po odbyciu stażu pracował na stanowisku specjalisty ds. użytkowania lasu i marketingu, zaś w dniu 1 kwietnia 2000 r. został powołany na stanowisko zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Wetlina, gdzie pracował do chwili obecnej.

- Za najważniejsze, w związku z sytuacją rynkową,  uważam obecnie kwestie ekonomiczne – twierdzi dyrektor Balwierczak. – Rosnące koszty działalności, przy jednoczesnym spadku cen drewna skutkować będą koniecznością podejmowania trudnych decyzji, mających na celu uzyskanie założonego wyniku finansowego. Zależnie od rozwoju sytuacji, po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawstwo usług leśnych, a także po wdrożeniu nowych procedur sprzedaży drewna, będzie można zdecydować, jak daleko idących cięć wydatków trzeba będzie dokonać. Pomimo tych problemów, za priorytetowe uważam wykonanie wszystkich zadań hodowlanych i ochronnych wynikających z planów urządzenia lasu. Skala zadań inwestycyjnych i remontowych zależeć będzie od możliwości finansowych firmy. Odnośnie spraw organizacyjnych; w najbliższym czasie powołam nadleśniczych w nadleśnictwach Mielec i Narol, gdyż zakończono tam już postępowanie konkursowe.

Dyrektor Edward Balwierczak wyłoniony został w wyniku procedury konkursowej, obowiązującej w Lasach Państwowych od stycznia 2008 roku. Nominację w dniu 27 listopada wręczył mu dr inż. Ryszard Kapuściński, zastępca dyrektora generalnego LP.

Nowy dyrektor RDLP w Krośnie ma 38 lat, pochodzi z Podkarpacia i z tym regionem wiąże swą przyszłość zawodową, jest żonaty, ma dwie córki.  

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa