Warszawskie porozumienie o współpracy w obszarze popularyzacji nauki


Warszawskie porozumienie o współpracy w obszarze popularyzacji nauki: artykuł nr 6045

2008-12-17 12:53:41 Ciekawostki

W najbliższy czwartek, 18 grudnia rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz prezydent m.st. Warszawy prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz podpiszą Warszawskie porozumienie o współpracy w obszarze popularyzacji nauk humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych. Porozumienie o współpracy w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych miasto zawrze też z Politechniką Warszawską.

Uroczystość podpisania umów odbędzie się w ramach spotkania Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, o godz. 17, w Centralnym Klubie Studentów Politechniki Warszawskiej „STODOŁA” przy ul. Batorego 10.

Uniwersytet od wielu już lat współpracuje z warszawskimi szkołami. Specjalne wykłady dla uczniów organizują regularnie wydziały: Fizyki, Biologii, Chemii, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii oraz Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Dzięki umowie zakres współpracy zostanie znacznie rozszerzony. Na podstawie Warszawskiego porozumienia uniwersytet zobowiąże się do organizowania konferencji metodycznych dla nauczycieli oraz wykładów popularyzujących naukę dla uczniów. Nauczyciele oraz uczniowie najbardziej uzdolnieni wezmą udział w kursach językowych z oferty 50 języków obcych nauczanych na UW oraz zajęciach Uniwersytetu Otwartego UW. Warszawskie szkoły będą mogły korzystać z laboratoriów dydaktycznych uczelni a wybitnie uzdolnieni uczniowie zostaną zaproszenia na specjalne warsztaty tematyczne.

Uniwerstyet Warszawski

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek