II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik


II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik: artykuł nr 6080

2009-01-12 12:58:50 Szkoła

Zapraszamy do udziału w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik organizowanego przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin konkursu : 24 marca 2009 roku
Termin zgłoszeń do : 30 stycznia  2009 roku

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 2-6 szkół podstawowych i będzie przebiegał w dwóch etapach:

  1. preprowadzenie przez uczniów (indywidualnie lub w grupach) pod opieką nauczyciela prostych doświadczeń naukowych na podstawie opisów przygotowanych przez organizatorów
  2. rozwiązanie testów w oparciu o przeprowadzone doświadczenia, które wykażą czy zadania zostały wykonane poprawnie i czy ich wyniki zostały prawidłowo zinterpretowane

Organizatorzy za udział w Konkursie przewidzieli nagrody zarówno dla uczniów, jak i dla szkół.

Uczniowie, którzy znajdą się w gronie najlepszych otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

W Szkołach najliczniej reprezentowanych w danej edycji Konkursu, pracownicy Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przeprowadzą warsztaty z nauk przyrodniczych. Ponadto wszystkie szkoły biorące udział w Konkursie mogą ubiegać się o uczestnictwo w podobnych warsztatach na terenie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w kolejnym roku szkolnym.

Pierwsza Edycja Konkursu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W Konkursie wzięło udział ponad 5000 tys uczniów.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. (012) 632 38 30 oraz odwiedzając stronę internetową: www.swietlik.edu.pl .

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół