300 mln zł na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni


300 mln zł na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni: artykuł nr 6089

2009-01-18 12:51:06 Ciekawostki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło drugą edycję konkursu pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. W tej edycji przyznano uczelniom prawie 300 mln złotych. Na trzy kolejne edycje przewidziano blisko 1 mld złotych.

W programie „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” (podziałanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) uczelnie mogą pozyskiwać środki na m.in. otwieranie nowych kierunków studiów i dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, programy wyrównawcze dla studentów z zakresu matematyki i fizyki, współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek