Środowisko się oczyszcza?


Środowisko się oczyszcza?: artykuł nr 6109

2009-02-03 10:12:23 Ekologia

W USA od 1999 roku prowadzone są krajowe badania, koordynowane przez CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention), mające na celu analizę krwi dużej liczby osób pod kątem określenia obecności oraz stężenia zakazanych prawnie toksycznych związków chemicznych.

Każdorazowo analizie krwi poddawane jest blisko 2000 osób - w ostatnich tego typu badaniach przeprowadzonych w latach 2003-2004, pobrano próbki krwi od 1800 amerykanów w wieku od 12 lat.

Próbki krwi poddawane są analizie, by wykryć choćby śladowe ilości 21 zakazanych, toksycznych związków chemicznych z grupy tzw. POPs (ang. persistent organic pollutants), np. dioksyn.

Z opublikowanego niedawno raportu, który dotyczy badań prowadzonych na próbkach krwi pobranych od mieszkańców USA w latach 2003-2004 wynika, że obniża się stężenie niektórych niebezpiecznych związków chemicznych.

Według naukowców zaangażowanych w badania, fakt zanotowanego niższego stężenia niektórych chemikaliów jest bardzo ważny i może potwierdzać sensowność wprowadzania jak najszerszego zakazu produkcji i stosowania niebezpiecznych związków chemicznych.

Przykładem może być różnica stężenia dioksyn we krwi analizowanych osób. Im młodsza była osoba badana, tym mniejszą ilość tej toksycznej substancji zawierała jej próbka krwi, co według naukowców oznacza, iż po wprowadzeniu zakazu produkcji i stosowania dioksyn, coraz mniej jest tej substancji chemicznej w środowisku.

Konieczność globalnego wprowadzania zakazów stosowania niebezpiecznych chemikaliów dobrze ilustruje przykład DDT. Mimo wprowadzenia już w roku 1973 ograniczenia stosowania w USA tego środka, w roku 2004, produkt jego rozkładu - DDE był obecny w niemal 100 proc. próbek krwi. Podobnie zachowuje się grzybobójczy heksachlorobenzen. Fakt ten naukowcy tłumaczą importem produktów spożywczych z krajów, gdzie nadal dozwolone lub tolerowane jest stosowanie tych substancji w rolnictwie.

Z badań wynika również, że większa ilość niezdrowych związków chemicznych akumuluje się w organizmach kobiet niż mężczyzn, a szczególnie niskie stężenie chemikaliów odnotowano wśród osób pochodzenia latynoskiego.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii