Anna Mietlarek-Kropidłowska - wybranka pana Uphagena


Anna Mietlarek-Kropidłowska - wybranka pana Uphagena: artykuł nr 6115

2009-02-04 15:03:24 Ciekawostki

Ma 28 lat, doktorat w kieszeni, na koncie 21 publikacji w prestiżowych zagranicznych czasopismach i wielki apetyt na pracę naukową. Dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska z Politechniki Gdańskiej została uznana przez władze Gdańska za najlepszego młodego naukowca w dziedzinie przedmiotów ścisłych za rok 2008. W dowód uznania dla jej osiągnięć w poniedziałek, 9 lutego, prezydent Gdańska wręczy jej nagrodę im. Jana Uphagena.

Każdego roku nagrodą im. Jana Uphagena wyróżnianych jest tylko dwoje badaczy, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia – jeden pracujący w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, drugi – w dziedzinie nauk humanistycznych. Oboje otrzymają po 7 tys. zł brutto.
Dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska pracuje w Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego, w zespole naukowym kierowanym przez prof. dr hab. inż. Barbarę Becker. Zapytana o największe życiowe marzenie odpowiada, że jedyne jej pragnienie polega na tym, aby praca naukowa zawsze sprawiała jej taką frajdę, jak dotychczas.

– Pani Ania jest typem człowieka o naturalnej intuicji badacza, ciekawym, pełnym inwencji twórczej i jednocześnie bardzo krytycznym – młodą doktor postrzega prof. Barbara Becker.

Jako naukowca interesują ją głównie chemia koordynacyjna oraz inżynieria materiałowa i krystaliczna. Jej praca doktorska, obroniona pod koniec ubiegłego roku, dotyczyła poszukiwania nowych prekursorów do otrzymywania półprzewodnikowych warstw siarczków. Związki tego typu znajdują zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach (opto)elektronicznych, fotorezystorach czy ogniwach fotoelektrycznych, jak również w układach fotokatalitycznych.
Obecnie przygotowuje serię artykułów dotyczących wiązań wodorowych. W swoim dorobku ma także prace dotyczące modelowania centrum aktywnego jednego z enzymów, dehydrogenazy alkoholowej.

– To ten enzym, który odpowiada za ból głowy w poniedziałek – żartuje świeżo wypromowana doktor. – Cały kłopot bierze się z tego, że dehydrogenaza przekształca alkohol w odpowiedni aldehyd. Ona także decyduje o tym, że metanol jest dla człowieka trucizną, gdyż przekształca go do formaldehydu, który w pierwszej kolejności atakuje białka w siatkówce, powodując ślepotę, zaś większe jego ilości – śmierć.

Nauczyła się czytać jako czterolatka. Była ciekawska, jak każde wybitne dziecko, ale najbardziej intrygowały ją książki, które znajdowały się w biblioteczce dziadka, historyka. W liceum marzyła o politologii, choć uczyła się w klasie o profilu biologiczno-chemicznym zdawała maturę z historii. W chemii zakochała się dopiero na politechnice. I tak już zostało. Chemia koordynacyjna stała się jej wielką pasją.

Dotychczasowa praca naukowa dr Mietlarek zaowocowała 21 publikacjami w specjalistycznych czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Jest współautorką 9 prac, które ukazały się w innych recenzowanych wydawnictwach zbiorowych oraz ponad 70 doniesień konferencyjnych.
Obszar jej zainteresowań wykracza poza pracę naukową. Z radością oddaje się również działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej. Opiekuje się studenckim oddziałem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

– Bardzo lubię zajęcia ze studentami, chętnie też biorę udział w organizowaniu Bałtyckiego Festiwalu Nauki, podczas którego gościmy na uczelni młodzież licealną i gimnazjalną – opowiada Anna Mietlarek.
Na terenie Politechniki przez kilka majowych dni studenci i pracownicy politechniki prezentują wówczas proste doświadczenia z chemii, fizyki, matematyki, które pozwalają wytłumaczyć czasem bardzo skomplikowane prawa rządzące światem przyrody.

– Teraz zaangażowałam się we wdrożenie programu dla gimnazjalistów „Za rękę z Einsteinem”. Współpracuję również ze swoją dawną szkołą, I Liceum Akademickim w Gdyni i innymi placówkami edukacyjnymi, organizując dla jej uczniów mini-wykłady i pokazy eksperymentów – opowiada dr Mietlarek.

Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena nie jest pierwszym naukowym „trofeum” dr Anny Mietlarek-Kropidłowskiej. W 2008 roku uzyskała stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START dla młodych uczonych. Wcześniej była laureatką nagrody im. Ernesta Syma dla młodego naukowca za rok 2006 oraz dwukrotnie (w roku 2006 i 2007) stypendystką firmy Polpharma S.A. Kilkakrotnie wygrywała konkursy na najlepszy komunikat bądź poster prezentowany podczas konferencji międzynarodowych i krajowych.

Uroczystość wręczenia nagrody im. Jana Uphagena odbędzie się w poniedziałek, 9 lutego, o godz. 14 w Domu Uphagena przy ul. Długiej 12.

Politechnika Gdańska


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek