Policzone stado żubrów w polskiej części Puszczy Białowieskiej


Policzone stado żubrów w polskiej części Puszczy Białowieskiej: artykuł nr 6125

2009-02-12 10:11:24 Zoologia

Pod koniec 2008 roku w polskiej części Puszczy Białowieskiej żyło 456 żubrów, w tym 53 młode - wynika z dorocznego liczenia największego w kraju stada tych zwierząt.

Jak wyjaśniła w rozmowie z PAP dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego (BPN), Małgorzata Karaś, to oznacza, że białowieska populacja żubrów jest o prawie dwadzieścia sztuk zwierząt większa niż przed rokiem.
Żubry liczone są zawsze zimą, w styczniu i lutym, gdy spadnie śnieg i zwierzęta zbierają się w kilkunastu miejscach ich zimowego dokarmiania. Samotne sztuki lokalizuje się po tropach.

W tym roku nie było to łatwe, bo opady śniegu były nieregularne. Poza tym zmieniono jedno z miejsc stałego dokarmiania żubrów. Tam płochliwe zwierzęta rozproszyły się po lesie i liczenie w tym miejscu trwało dłużej.

Stado białowieskich żubrów rośnie z roku na rok. Liczby urodzeń nie równoważą przypadki naturalnej śmierci, odstrzały selekcyjne czy np. sprzedaż zwierząt do innych hodowli w kraju i za granicą.

W 2008 roku urodziły się w puszczy 53 żubry, ale w 2007 roku - aż 76. Jak wyjaśniają pracownicy parku, liczba cieląt w danym sezonie wynika z naturalnego cyklu urodzeń tych zwierząt, w którym samice mają młode co dwa-trzy lata. W ostatnich latach rekordowy pod względem liczby młodych był też rok 2005, gdy urodziło się ich w puszczy 79.

Park ma zgodę na odstrzał selekcyjny w tym roku do 40 sztuk żubrów chorych, starych, niebezpiecznych lub z innych powodów nie nadających się do hodowli. Jak poinformowała dyrektor Karaś, w tym roku kilka żubrów zostało już w ramach tej zgody, udzielonej przez ministra środowiska, odstrzelonych.

Liczebność białowieskiego stada żubrów jest przedmiotem dyskusji i badań naukowych. Jednoznacznej opinii na ten temat nie ma. Przeważają głosy, że jest ono zbyt liczne w stosunku do obszaru, na którym bytuje. Stąd pomysły m.in. na rozsiedlenie populacji na kompleksy leśne sąsiadujące z Puszczą Białowieską. Mają być one realizowane w ramach projektu "Kraina Żubra - ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej".

Chodzi m.in. o tworzenie tzw. korytarzy ekologicznych, czyli naturalnych szlaków przemieszczania się żubrów. Zwierzęta mogłyby wtedy bezpiecznie migrować do innych puszcz. To także tworzenie nowych miejsc ich zimowego dokarmiania, by stado rozproszyć.

W Polsce swobodnie żyjące żubry można obecnie spotkać także m.in. w Bieszczadach, Lasach Pilskich, Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej. 

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w PolsceNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii