Rok Karola Darwina na Uniwersytecie Warszawskim


Rok Karola Darwina na Uniwersytecie Warszawskim: artykuł nr 6127

2009-02-12 11:16:58 Ciekawostki

12 lutego 2009 r. przypada 200. rocznica urodzin Karola Darwina, wielkiego uczonego i myśliciela, twórcy teorii ewolucji. Jego badania miały niezaprzeczalny wpływ na rozwój nauki i nasze postrzeganie świata. Do dziś teorie Darwina wywołują liczne kontrowersje i burzliwe dyskusje, nie tylko w środowisku naukowym.

200. rocznica urodzin wielkiego uczonego zbiega się ze 150. rocznicą wydania drukiem jego najbardziej znanego dzieła „O powstawaniu gatunków”. Dwie darwinowskie daty to dla Uniwersytetu Warszawskiego okazja do przypomnienie biografii Darwina oraz głębszej analizy jego badań i podarwinowskiego dorobku nauk przyrodniczych.

Decyzją Senatu UW rok 2009 został ogłoszony Rokiem Karola Darwina na Uniwersytecie Warszawskim. Program roku darwinowskiego dostępny jest na stronie Wydziału Biologii UW (głównego organizatora obchodów), w specjalnie uruchomionym serwisie: www.biol.uw.edu.pl . Portal przybliża też biografię Karola Darwina i główne aspekty jego badań.

W najbliższym czasie w ramach Roku Darwina na UW odbędą się: rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów i nauczycieli „Karol Darwin – fascynacja przyrodą” (12 lutego), sesja studenckich kół naukowych „Spojrzenie na ewolucję z perspektywy różnych nauk” (18 lutego) oraz wystawa „Darwin – człowiek idea pasja” w Pałacu Kazimierzowskim (1-15 marca).

Najważniejszym wydarzeniem Roku Karola Darwina na UW będzie nadanie jednemu z najwybitniejszych współczesnych ewolucjonistów prof. Francisco J. Ayali tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (15 maja). Wybitny naukowiec weźmie udział również w Krakowskich Warsztatach Metodologicznych „Ewolucja wszechświata i ewolucja życia”, współorganizowanych przez UW (18 maja).

Wystawy, wykłady i konferencje o tematyce darwinowskiej obecne będą na UW przez cały rok 2009. Problematyki ewolucji dotyczyć będą spotkania dla uczniów organizowane przez wydziały uniwersytetu w ramach Festiwalu Nauki (wrzesień) oraz panele dyskusyjne w trakcie Święta UW (listopad).

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek