Klimat w objęciach oceanu


Klimat w objęciach oceanu: artykuł nr 6138

2009-02-17 12:51:32 Ciekawostki

26 lutego 2009 roku o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie zapraszamy na kolejny wykład popularnonaukowy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki: "Klimat w objęciach oceanu".

Gościem będzie prof. dr hab. inż. Czesław Druet, czł. rzecz. PAN (Instytut Oceanologii)

Dynamiczny żywioł oceanu był zawsze zagrożeniem dla życia i mienia ludzkiego. Rozmiary wzajemnego oddziaływania oceanu z atmosferą i lądem są nieraz tak rozległe w czasie i przestrzeni, że człowiek nie dysponuje sposobami skutecznej obrony przed jego negatywnymi skutkami. Postępujące globalne ocieplenie Ziemi zmierza do naruszenia istniejącej równowagi w wielkoskalowym transporcie ciepła w oceanie. Z dużym prawdopodobieństwem za aktualną tendencję zmian klimatycznych odpowiedzialna jest działalność człowieka. Rozwój arktycznych modeli i systemów obserwacji dla długoterminowych badań środowiska morskiego jest znaczącym udziałem polskich oceanologów.

Prof. dr hab. inż. Czesław Druet urodził się w 1926 roku Wilnie, tam spędził dzieciństwo. W wieku 14 lat wywieziony został na roboty do Niemiec. Po wojnie, poprzez Francję, dostał się do Wielkiej Brytanii. Ukończył tam gimnazjum na poziomie małej matury. Powrócił do Polski jako żołnierz II Korpusu VIII Brytyjskiej Armii. W 1949 roku ukończył w Pasłęku Prywatne Liceum dla Pracujących i zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej Politechniki Gdańskiej, równocześnie aktywnie uczestnicząc w życiu studenckim - był szermierzem i śpiewał basbarytonem w Chórze Gdańskiej Akademii Medycznej.

Po zakończeniu studiów w 1955 roku podjął badania w zakresie zastosowań hydromechaniki w hydrotechnice pod opieką prof. Stanisława Hueckela. Praca doktorska ‘Stateczność morskich progów podwodnych’ została obroniona w 1960 roku. W tym roku objął Pracownię Dynamiki Morza w IBW PAN. Na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej uzyskał w roku 1966 stopień doktora habilitowanego za pracę ‘Obciążenia hydrodynamiczne falochronów portowych posadowionych w strefie transformacji falowania’. Tytuł profesora uzyskał w 1974 roku a tytuł profesora zwyczajnego w 1980. Rok wcześniej został wybrany do składu członków korespondentów PAN, a członkiem rzeczywistym został w 1986 roku.
W 1976 Profesor rozpoczyna pracę w samodzielnym Zakładzie Oceanologii PAN w Sopocie przekształcając go w Instytut Oceanologii, jeden z najbardziej cenionych instytutów PAN . Profesor przez wiele lat był dyrektorem Instytutu i pracuje w nim do dnia dzisiejszego.

Działalność naukowo-badawcza Profesora to empiryczne i teoretyczne prace z zakresu dynamiki morza, hydromechaniki, falowania wiatrowego i modelowania procesów drobnoskalowych. Tym zagadnieniom poświęconych było ponad 120 publikacji, a także 7 podręczników akademickich i 5 obszernych monografiach. Profesor Druet zapraszany był do wielu ośrodków: wykładał w Instytucie Oceanologii w Moskwie i na Uniwersytecie w Hamburgu, jak również w Kristineberg w Szwecji, w Goa w Indiach, w Bergen w Norwegii, w Townsville, Rockhampton oraz w Brisbane w Australii. Gościł też z wykładami w Hanoi w Wietnamie.

Z Międzyrządową Komisją Oceanograficzną UNESCO profesor był związany od 1975 roku. Początkowo jako ekspert, następnie kilkakrotnie wybierany był jako wiceprezydent Komisji ds. służb oceanograficznych i ds. programów naukowych. Do roku 1982 pełnił też funkcje przewodniczącego Rady Programowej MKO-UNESCO, a do 2002 roku był polskim pełnomocnikiem ds. kontaktów roboczych z MKO-UNESCO.

Profesor Czesław Druet jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego EGS, członkiem i honorowym przewodniczącym Komitetu Badań Morza PAN, członkiem Komisji Techniki Morskiej Oddziału PAN w Gdańsku oraz członkiem Krajowego Komitetu ds. Międzynarodowego Programu IGBP - Global Change. W latach 1991-1996 i 1999-2002 był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Profesor Druet wywarł silnie piętno na wizerunku polskiej oceanografii. Przez 20 lat dbał o wysoki poziom dydaktyki, a będąc członkiem Rady ówczesnego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii zabiegał również o właściwy kierunek rozwoju Instytutu Oceanografii (obecnie Wydział Oceanografii i Geografii).
Profesor został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką Zasłużony Pracownik Morza oraz najważniejszym polskim odznaczeniem oceanograficznym: Medalem im. prof. Kazimierza Demela. W styczniu br. profesor odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne odkrycia dziedzinie dynamiki morza, oryginalny wkład w rozwój wiedzy o procesach przenoszenia masy i energii w morzach oraz stworzenie nowoczesnego modelu kształcenia oceanografów w Polsce na poziomie uniwersyteckim.Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny, liczba miejsc ograniczona.

Tadeusz Zaleski
Biuro Bałtyckiego Festiwalu Nauki

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek