Studencki Nobel 2009


Studencki Nobel 2009: artykuł nr 6144

2009-02-20 20:13:05

Chcąc kontynuować szlachetną tradycję wybierania, nagradzania i promowania najlepszych studentów w Polsce oraz zauważywszy potrzebę zgłaszaną przez środowisko akademickie organizowania takiego konkursu, Niezależne Zrzeszenie Studentów podjęło się zorganizowania samodzielnie konkursu na najlepszego studenta w Polsce „Studencki Nobel 2009”.

Sama nazwa konkursu nawiązuje do prestiżowych nagród wręczanych najlepszym naukowcom na świecie i ma motywować młodych i zdolnych studentów do wytężonej pracy nad sobą, studencki charakter nagrody podkreśla jednak, że nie samą nauką student żyje, więc przy ocenie kandydatów brane są również pod uwagę: ich aktywność społeczna, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz działalność charytatywna.

Zgłoszenia do konkursu ruszają 1 marca 2009r.

W etapie uczelnianym może wziąć udział każdy student studiów stacjonarnych, wieczorowych lub zaocznych, który uzyskał za ostatni semestr akademicki średnią ocen minimum 4,0. Uczestnikiem Konkursu nie może być student studiów doktoranckich lub podyplomowych. Przy ocenie studentów brana jest pod uwagę średnia za ostatni semestr akademicki zaliczony w Polsce.

Kryteria konkursu Studencki Nobel 2009 na podstawie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na www.studenckinobel.pl

Więcej informacji na stronie konkursu Studencki Nobel 2009: www.studenckinobel.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z