Ponad 4 miliardy złotych dodatkowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe


Ponad 4 miliardy złotych dodatkowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe: artykuł nr 6154

2009-03-07 17:44:41 Ciekawostki

Środki europejskie stanowią ogromny strumień dodatkowych pieniędzy dla uczelni i jednostek naukowych - mówiła minister Barbara Kudrycka podczas konferencji Pieniądze z UE na naukę i szkolnictwo wyższe w 2009 r. W zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkaniu dla potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich uczestniczyła również sekretarz stanu, prof. Maria Elżbieta Orłowska oraz około pięciuset osób z całej Polski.

W perspektywie 2007–2013 w trzech programach operacyjnych ministerstwo rozdystrybuuje  kwotę  4 150 000 000 euro, czyli blisko 20 mld złotych – zaznaczyła minister Kudrycka. „Do marca 2009 r. nasze ministerstwo  ogłosiło łącznie 14 konkursów dla szkół wyższych, jednostek naukowych i przedsiębiorców na łączną kwotę około 3,2 mld zł. To doskonałe narzędzie dla uczelni i jednostek naukowych na prowadzenie polityki prorozwojowej – podkreśliła prof. Kudrycka

Wiceminister Maria Elżbieta Orłowska poinformowała, że  dzięki uproszczonej i maksymalnie skróconej procedurze środki funduszowe mogą trafiać do naukowców w możliwie najszybszym tempie, dlatego zachęcamy uczelnie i jednostki naukowe do aktywnego, sprawnego i rzetelnego wnioskowania o to finansowanie. Obecni podczas konferencji przedstawiciele uczelni, jednostek naukowych PAN, jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw wysłuchali także prezentacji dotyczących założeń i harmonogramów konkursów w roku 2009 (szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej).

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=13&news_id=7882&layout=6&page=text

MNiSW

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek