Energetycy zaangażują się w obrączkowanie bocianów


Energetycy zaangażują się w obrączkowanie bocianów: artykuł nr 6178

2009-03-20 14:03:54 Ciekawostki

Energetycy zaangażują się w obrączkowanie bocianów białych w Polsce. ENERGA od lat wspiera bociany, jednak w tym sezonie, obok tradycyjnie montowanych i remontowanych platform pod bocianie gniazda, specjalnie przeszkoleni energetycy wezmą udział w akcji znakowania 1000 piskląt bocianów, a następnie pomogą śledzić ich losy. Planowany na najbliższe 3 lata projekt Grupy ENERGA i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura" pozwoli poznać, dokąd lecą nasze bociany po opuszczeniu gniazd.

W akcję "Energetyczni obrączkarze" zostaną zaangażowani specjalnie przeszkoleni pracownicy Grupy ENERGA, którzy uzyskają niebawem uprawnienia obrączkarskie i we współpracy z przyrodnikami ze stowarzyszenia PTPP "pro Natura" założą ptakom nowoczesne obrączki zatrzaskowe. Dzięki nim łatwiejsze będzie odczytywanie, czyli identyfikowanie poszczególnych osobników oraz śledzenie ich losów po opuszczeniu gniazd, na trasach ich wędrówek w Europie i Afryce. W ramach planowanego na najbliższe 3 lata projektu zaobrączkowanych  przez energetyków z ENERGI zostanie blisko 5000 piskląt.

 - Aktywne zaangażowanie energetyków w obrączkowanie bocianów białych to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do badania szlaków wędrówek oraz rozpoznania zagrożeń czyhających na  bociany. Pracownicy ENERGI nie tylko założą obrączki pisklętom, ale po powrocie ptaków z zimowisk, zostaną włączeni w akcję odczytywania numerów ich obrączek. - mówi Krzysztof Konieczny, prezes PTPP "pro Natura"

Bezpieczne i bezstresowe obrączkowanie

Optymalnym terminem obrączkowania jest trzecia dekada czerwca, dokładna data przeprowadzenia akcji zależy jednak od pogody i terminów, w jakich bociany powrócą na gniazda oraz przystąpią do lęgów. Obrączkowanie odbywa się w okresie, kiedy młode są na tyle duże, że dorosłe ptaki nie przebywają już z nimi na gnieździe. Daje to szansę szczęśliwego wylotu z gniazda wszystkich zaobrączkowanych i odchowanych już młodych ptaków. Samo obrączkowanie w tym czasie nie stresuje już tak mocno rodziców. Pracownicy ENERGI po przejściu odpowiedniego szkolenia obrączkować będą ptaki z podnośników - skraca to czas niepokojenia ptaków do minimum i daje gwarancję bezpieczeństwa. Pisklętom zakładane będą najnowocześniejsze plastikowe obrączki "na zatrzaski". Nie tylko usprawnia to znacznie obrączkowanie, ale także -  dzięki wyraźnemu sposobowi oznaczenia nowoczesnych obrączek -  daje szansę ich odczytywania u ptaków, które już wylecą z gniazd. W następnych sezonach energetycy będą śledzić losy bocianów. Prowadzone wspólnie z przyrodnikami obserwacje pozwolą badać wędrówki ptaków i poznać dokąd lecą nasze bociany po opuszczeniu gniazd.

Tysiące bocianów na platformach

Coraz więcej bocianów gnieździ się na słupach elektroenergetycznych, stąd potrzeba stałego monitorowania populacji i migracjach tego gatunku, aby można było im pomagać w zakładaniu gniazd i likwidowaniu zagrożeń. W ciągu ostatnich lat ENERGA zamontowała już ponad pięć tysięcy bezpiecznych platform pod bocianie gniazda. Na konstrukcjach zainstalowanych na terenie działania spółki gniazduje co najmniej 10 tysięcy ptaków, czyli około 10 procent populacji przylatujących do Polski bocianów. W tym sezonie, między innymi dzięki zaangażowaniu blisko 13.000 internautów w akcję "Dbaj o bociany" (www.Dbajobociany.pl), na słupach energetycznych pojawiło się kolejnych  ponad 400 platform chroniących bocianie życie.

ENERGA i energetycy dla przyrody

"Energetyczni obrączkarze" to kolejna wspólna inicjatywa PTPP "pro Natura" oraz Grupy ENERGA. Od listopada 2008 r. działa "Fundusz dla Przyrody" (www.FunduszdlaPrzyrody.pl) - pierwsza w Polsce inicjatywa podjęta wspólnie przez organizację społeczną i firmę w celu dystrybucji środków na rzecz projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody. Dzięki finansowemu zaangażowaniu Grupy Energa realizowanych jest 7 projektów z zakresu bezpośredniej ochrony cennych gatunków (zalotka większa, wierzba lapońska, szachownica kostkowata) i siedlisk przyrodniczych (torfowisko "Ciesacin", Wyspa Sobieszewska, zimowiska nietoperzy w Śmiadowie koło Szczecinka, wyspy Nysy Kłodzkiej).

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek