Dzień Wiosny 2009 w skrócie


Dzień Wiosny 2009 w skrócie: artykuł nr 6185

2009-03-23 13:22:31 Ciekawostki

Dzień Wiosny w Europie to doroczna kampania otwarta dla wszystkich szkół w Europie, a także na całym świecie. Zachęcamy nauczycieli do zarezerwowania jednego lub kilku dni w swoich kalendarzach i włączenie uczniów do projektów, które będą koncentrować się na debacie, interakcji i refleksji na tematy europejskie. Dzień Wiosny w Europie daje młodym obywatelom możliwość wyrażenia swoich poglądów oraz zabrania głosu na forum europejskim.

Dzień Wiosny w Europie 2009 i Europejski Rok Kreatywności i Innowacji  

2009 jest Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji (ERKiI). Podczas siódmej edycji i z powodu swojej popularności kampania Dnia Wiosny przyłącza się do obchodów Europejskiego Roku. Spodziewane jest, że przyciągnie uwagę i zwiększy świadomość na temat kreatywności i innowacji w szkołach we wszystkich państwach UE i poza Unią, jak również na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Kampnia Dnia Wiosny w Europie jest dopasowana do wielu przedmiotów szkolnych i oferuje możliwości edukacyjne, dzięki którym nauczyciele i uczniowie mogą doświadczyć zarówno kulturowych, jak i praktycznych aspektów kreatywności i innowacji.      

W konkretym wymiarze kampania Dnia Wiosny 2009 jako część ERKiI ma na celu:

  • wsparcie kreatywności artystycznej lub innych jej form w edukacji przedszkolnej, podstawowej, w szkołach średnich i zawodowych;
  • stworzenie kontekstu, który umożliwi młodym ludziom zdobycie umiejętności, które stanowią podstawę do wyrażania siebie w całym życiu;
  • promocja różnorodności kulturowej jako źródła kreatywności i innowacji;
  • zachęcenie do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych jako medium kreatywnej autoekspresji;
  • przyczynienie się do rozwoju postaw bardziej przedsiębiorczych;
  • podnoszenie świadomości na temat innowacji jako drogi do zrównoważonego rozwoju;
  • podkreślenie regionalnych i lokalnych strategii opartych na kreatywności i innowacji.

Kampania Dnia Wiosny w Europie oferuje również różne możliwości debat online i offline na temat kreatywności i innowacji, w roku, w którym obywatele UE będą ponownie głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym kontekście zachęcamy również uczestników do zastanowienia się nad strategią UE po 2010 roku i "opartych na wiedzy" aspektach strategii lizbońskiej.

25 marca – 9 maja 2009  

Dzień Wiosny w Europie trwa w tym roku od 25 marca do 9 maja 2009. Do udziału zaproszone są szkoły wszystkich rodzajów - od przedszkoli do liceów i szkół zawodowych. Dzień Wiosny jest również otwarty dla klas prowadzonych przez instytucje organizujące zajęcia pozalekcyjne, których celem jest rozwój i wzmocnienie umiejętności związanych z programem nauczania.

Komisja Europejska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek