Adamed inwestuje w kardiologię eksperymentalną


Adamed inwestuje w kardiologię eksperymentalną: artykuł nr 6206

2009-04-08 09:56:51 Biotechnologia

Adamed- wiodąca polska firma farmaceutyczna po raz drugi ufundowała grant wspierający rozwój badań w sferze kardiologii eksperymentalnej. Otrzyma go laureat wyłoniony przez Komisję powołaną przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Przyznany przez Adamed grant, w wysokości 50 tys zł, ma na celu wsparcie naukowców zajmujących się badaniami mającymi na celu rozwój polskiej kardiologii. Badania w zakresie kardiologii eksperymentalnej, jakie wspiera firma Adamed, mogą doprowadzić do przełomów w leczeniu osób z problemami układu krążenia.

W tegorocznej edycji grantu kandydaci mogą zgłaszać do końca kwietnia swoje aplikacje zawierające opis projektu badawczego z zakresu kardiologii eksperymentalnej wraz z celem naukowym, metodykę badania, spodziewane wyniki oraz ramy czasowe. Ogłoszenie wyników nastąpi w Poznaniu podczas ceremonii otwarcia XIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2009.

Do 15 maja br. komisja pod przewodnictwem Prezesa PTK wybierze projekty spełniające wymagania regulaminu. Każdy z projektów będzie opiniowany przez dwóch recenzentów. Zasady zgłaszania wniosków o finansowanie projektu zawarte są w regulaminie grantu, który jest dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (www.ptkardio.pl).

Ubiegłoroczna edycja grantu firmy ADAMED cieszyła się dużym zainteresowaniem badaczy zajmujących się tematyką kardiologii eksperymentalnej. Grant Adamedu otrzymała wówczas dr Anna Gromotowicz z Samodzielnej Pracowni Biofarmacji w Akademii Medycznej w Białymostoku na realizację projektu w zakresie kardiologii eksperymentalnej. Celem projektu było zbadanie mechanizmu prozakrzepowego działania aldosteronu, podstawowego hormonu regulującego gospodarkę wodno-elektrolitową ustroju, w eksperymentalnym modelu cukrzycy.

„Prowadząc innowacyjne projekty wiemy jak ważne są badania i wiedza naukowców. Dlatego zdecydowaliśmy się na wsparcie naukowców zajmujących się kardiologią eksperymentalną. Wierzymy że poprzez badania wykorzystując nowoczesne technologie możliwe są kolejne przełomy w postępie nauk i leczeniu ludzi – powiedziała Anna Czajkowska, członek zarządu firmy Adamed. Wsparcie badań, popularyzacja najciekawszych odkryć oraz promocja naukowców to część strategii naszej firmy. Kładziemy nacisk na innowacyjne badania i współpracę z ośrodkami naukowymi przy poszukiwaniu nowoczesnych terapii” - dodała.

Adamed aktywnie działa na rzecz edukacji zdrowotnej pacjentów, a także współpracuje ze środowiskiem kardiologicznym. Dowodem uznania dla tych działań było przyznanie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne firmie Adamed „Tytułu Przyjaciela Polskiej Kardiologii”. Był to swego rodzaju dowód uznania środowiska lekarskiego oraz postrzegania Adamedu jako wartościowego partnera w walce z chorobami układu krążenia.

Od 2008 r. Adamed prowadzi kardiologiczny program edukacyjno-informacyjny, pod nazwą „Serce na nowo”, którego celem jest edukacja społeczeństwa na temat możliwości życiowych i zawodowych osób z chorobami układu krążenia. Jest to czwarta tego typu społeczna inicjatywa firmy, obok kampanii na rzecz zmiany postaw wobec psychiatrii „Odnaleźć Siebie”, Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc pod nazwą „Głęboki Oddech” oraz kampanii „Dobrze Śpij – Aktywnie Żyj”. Wspólnie z Fundacją Marka Kamińskiego, Adamed prowadzi także program „Nadzieja dla serc” skierowany do małych i dorastających pacjentów z chorobami serca. Obejmuje on cykl bezpłatnych dwudniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży z chorobami serca oraz ich rodziców, w których programie znadują się m.in.: porady psychologa, rehabilitacja, konsultacje kardiologiczne oraz doradztwo z zakresu aktywizacji zawodowej.

______________________
Adamed – lider na polskim rynku leków nowej generacji dla wielu grup terapeutycznych m.in. kardiologii, psychiatrii, pulmonologii, ginekologii i leczeniu infekcji dróg moczowych. Adamed jest właścicielem dwóch dużych zakładów produkcji leków: w Pieńkowie koło Warszawy i w Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Misją firmy jest poszukiwanie nowych terapii na choroby cywilizacyjne, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość oraz nowotwory. Adamed intensywnie rozwija swoje działy badawcze, inwestując w sprzęt laboratoryjny i szkolenie polskich naukowców. W ciągu pięciu ostatnich lat wydatki na badania i rozwój w firmie Adamed wyniosły ponad 150 mln zł. W tym czasie w laboratoriach firmy opracowano ponad 20 patentów na własne formuły leków. Firma ze 100% udziałem kapitału polskiego powstała w 1986 roku. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Maciej Adamkiewicz.


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii