Finał konkursu Hasco-Lek na łódzkim BioForum 2009


Finał konkursu Hasco-Lek na łódzkim BioForum 2009: artykuł nr 6219

2009-04-22 10:18:25 Biotechnologia

Obiecujących młodych magistrów i doktorów nagrodzi Fundacja Hasco-Lek podczas BioForum 2009. To już trzecia edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe obejmujące nowe odkrycia i innowacje w dyscyplinach związanych z farmacją przemysłową. Konkurs ma na celu promocję autorów prac o szczególnej wartości naukowo-wdrożeniowej, a przez to stymulację rozwoju przemysłu farmaceutycznego i pokrewnych dziedzin. Co roku Fundacja Hasco-Lek wybiera prestiżową imprezę branżową, na którą zaprasza nagrodzonych. Jest to niewątpliwe wyróżnienie dla młodych naukowców, dające ogromną szansę zaistnienia w branży.

Prace, które zgłoszono na konkurs powstały na uniwersytetach, politechnikach i w instytutach Akademii Nauk z całej Polski – mówi przewodniczący jury konkursowego, prof. Piotr Sobota z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego -Cechuje je kreatywność i innowacyjność oraz, co bardzo istotne, wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym. Tematyka nagrodzonych prac doktorskich dotyczy chromatografii kapilarnej umożliwiającej rozdział i analizę związków chemicznych oraz cytostatycznego działania półsyntetycznej pochodnej betuliny. Prace magisterskie dotyczyły nowoczesnych badań nad wykorzystaniem nanorurek węglowych w farmacji, metod fotodymanicznych w terapii nowotworowej oraz wytwarzania nanożeli.
BioForum 2009 – Środkowoeuropejska Forum Biotechnologii odbędzie się 3-5 czerwca 2009 roku w Łodzi. To już ósma edycja tej międzynarodowej imprezy skupiającej przedstawicieli nauki i biznesu z sektora biotech. BioForum 2009 promuje ogromny potencjał regionu Europy Środkowej w biotechnologii i farmacji.

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie www.bioforum.pl 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii