Masdar City - ekologiczne miasto przyszłości


Masdar City - ekologiczne miasto przyszłości: artykuł nr 6221

2009-04-22 10:50:04

Masdar City to projekt pierwszego, bezemisyjnego, nieprodukującego żadnych odpadów i zasilanego całkowicie ze źródeł odnawialnych miasta na świecie. Masdar City powstało z inicjatywy z inicjatywy emira Abu Dabi.

Ekologiczne miasto ma być wyrazem długoterminowego, strategicznego zaangażowania władz Abu Dhabi w działania na rzecz przyspieszenia procesów tworzenia i wdrażania przyszłościowych rozwiązań energetycznych. Głównym inwestorem jest Mubadala Development Company, a projektantem - pracownia architektoniczna Normana Fostera - Foster+Partners. Budżet całego przedsięwzięcia ma wynosić 22 mld dol. 4 mld dol. z tej sumy ma być wyłożone przez Masdar (po arabsku „źródło”) na budowę infrastruktury miasta. Pozostałe 18 mld dol. będzie pochodziło z bezpośrednich inwestycji oraz instrumentów finansowych, które zostaną utworzone, by zebrać pożądaną ilość kapitału. Redukcja emisji dwutlenku węgla to ważny czynnik rozwoju tego projektu. Ograniczenie emisji, które umożliwi projekt miasta Masdar, zostanie spieniężone w ramach mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanizm - CDM) wprowadzonego w protokole z Kioto (artykuł 12).

Budowa Masdar City rozpoczęła się w 2006 roku. W 2009 roku ma być ukończona pierwsza część projektu, a cała inwestycja w roku 2016. Teren miasta o powierzchni 6 km2 został zaprojektowany przez znaną firmę architektoniczną Foster + Partners. 30% powierzchni miasta zostanie przeznaczone na budynki mieszkalne, 24% na ośrodki biznesowe i naukowe, 13% na działalność handlową, w tym przemysł lekki; 6% na instytut MIST (Masdar Institute of Science and Technology); 19% na usługi i transport, a pozostałe 8% na cele obywatelskie i kulturowe.

W momencie zakończenia projektu miasto ma liczyć 50 000 mieszkańców oraz być siedzibą dla 1500 przedsiębiorstw. Masdar City ma utworzyć ponad 70 000 miejsc pracy oraz przyczynić się w ponad dwóch procentach do rocznego PKB Abu Dhabi. Miasto stanie się miejscem działalności międzynarodowych przedsiębiorstw oraz czołowych ekspertów z dziedziny odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. W Masdar City swoje siedziby utworzą również firmy zajmujące się ekologicznym budownictwem i produkcją ekologicznych materiałów przemysłowych, recyklingiem, a także przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania finansowe dla przedsięwzięć związanych z ekologią.

Priorytetem dla całego projektu jest zmaksymalizowanie korzyści płynących ze zrównoważonych technologii przyjaznego środowisku pozyskiwania energii poprzez zintegrowane planowanie i projektowanie całej inwestycji od samego jej początku. Dzięki zastosowaniu tych technologii Masdar zaoszczędzi równowartość ponad 2 mld dol., jakie wydałby w ciągu najbliższych 25 lat na ropę naftową, licząc po obecnych cenach energii.

Ponadto miasto ma osiągnąć niespotykany dotąd poziom ograniczenia zapotrzebowania. Najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie to:
•    obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 75%; Masdar będzie potrzebować około 200 MW czystej energii zamiast 800 MW potrzebnych do zapewnienia energii miasta podobnej wielkości w oparciu o tradycyjne źródła energii;
•    ograniczenie zapotrzebowania na wodę o ponad połowę; Masdar będzie potrzebować około 8000 m3 odsolonej wody dziennie; w przypadku zwykłych miast o tej samej powierzchni zapotrzebowanie na wodę sięgnęłoby 20000 m3 wody dziennie;

Pierwszym krokiem do realizacji siedmioetapowego planu budowy Masdaru jest instytut naukowo-techniczny Masdar Institute of Science and Technology (MIST) – pierwszy uniwersytet na świecie zajmujący się rozwojem energii odnawialnej. Instytut ma powstać w oparciu o współpracę z MIT (Massachusetts Institute of Technology), a jego otwarcie jest planowane na rok 2009. Na jego terenie pracować będą studenci i pracownicy naukowi zaangażowani w badanie rozwiązań najnowszej generacji w odpowiedzi na rosnącą zależność świata od paliw kopalnych.

Ekologiczne miasto Masdar to jeden ze sztandarowych projektów realizowanych w ramach programu One Planet Living – globalnej inicjatywy zapoczątkowanej przez WWF (więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie http://www.oneplanetliving.org).GE w Masdar City

Jednym z kluczowych partnerów Masdar City jest firma GE. Współpraca pomiędzy firmami sięga wielu lat, natomiast 22 lipca 2008 roku Mubadala Development Company z siedzibą w Abu Dhabi, ZEA oraz GE ogłosiły zawarcie ramowej umowy o globalnym partnerstwie w zakresie szeregu inicjatyw obejmujących finansowanie przedsiębiorstw, działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie czystej energii, lotnictwo, przemysł oraz programy corporate learning. Umowa ta opiera się na prowadzonej do tej pory współpracy oraz wspólnej wizji obu firm dotyczącej potencjału rozwojowego regionu Bliskiego Wschodu i rozwoju na poziomie globalnym. Ponadto Mubadala stanie się z czasem jednym z długoterminowych udziałowców GE.

„Współpraca z GE to przełomowe wydarzenie w dziejach planowanego miasta Masdar. Pozwoli ona na wspólne opracowanie, wdrożenie, udoskonalenie i wprowadzenie na rynek trwałych rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii” – powiedział dyrektor generalny firmy Masdar, Sultan Al Jaber. „Cieszy nas, że GE będzie kluczowym partnerem Masdar City, ponieważ mamy zamiar wybudować tam istną ‘Dolinę Krzemową’ czystych technologii”.

Nabil Habayeb, CEO GE Middle East and Africa, i Dr. Sultan Al Jaber, CEO Masdar podpisują umowę budowy pierwszego na świecie centrum GE Ecomagination.

Ecomagination to wkład GE w inicjowanie i opracowywanie pionierskich technologii, które pomagają zaspokajać potrzeby finansowe i ekologiczne klientów na całym świecie. Zadaniem Centrum GE Ecomagination w Masdar City będzie opracowywanie energooszczędnych produktów, technologii i rozwiązań biznesowych.

„Przyrost populacji stanowi jedno z najważniejszych wyzwań ludzkości. Według prognoz Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), w 2025 roku ludność świata będzie liczyć 7,9 miliarda ludzi, z czego 3,9 miliarda (blisko 60%) będzie zamieszkiwać miasta. Według opinii ekspertów CSIS, nowe rozwiązania architektoniczne oparte na wykorzystywaniu alternatywnych i odnawialnych źródeł energii będą zyskiwać coraz większe znaczeni. „Megamiasta” powstające na całym świecie będą zmuszone w racjonalny sposób korzystać z otaczających je źródeł energii. Masdar City, które zostanie wybudowane przy udziale GE, jest zwiastunem takich właśnie ‘zrównoważonych metropolii przyszłości’, w których technologie XXI wieku będą umożliwiały wzniesienie na piaskach pustyni pierwszego na świecie miasta o zerowej emisji dwutlenku węgla, z zerową produkcją odpadów i bez samochodów. GE postanowiło stworzyć swoje pierwsze Centrum Ecomagination właśnie w Masdar City, by wykorzystać wiedzę oraz możliwości innowacji stwarzane przez architekturę miasta. Przyjazne środowisku technologie infrastrukturalne, które zostaną zastosowane i ulepszone w Masdar City pomogą wyjść naprzeciw potrzebom klientów GE, wspierając zrównoważony rozwój gospodarki światowej.” powiedział Lesław Kuzaj, Dyrektor Regionalny GE na Europę Środkową.

Centrum Ecomagination będzie również pełnić funkcje edukacyjne szerząc wiedzę na temat oszczędzania energii wśród przyszłej społeczności Masdar City. Ośrodek będzie również prezentował technologie GE, w tym rozwiązania z zakresu wykorzystania energii wiatrowej, słonecznej oraz pochodzącej z innych źródeł odnawialnych do zasilania „inteligentnych” sieci elektrycznych nowej generacji, jak również technologie oczyszczania wody oraz energooszczędne urządzenia AGD. Powierzchnia Centrum GE Ecomagination wyniesie 4000 m2, a budynek zostanie zlokalizowany w pobliżu Masdar Institute – centrum akademickiego prowadzącego badania naukowe oraz studia magisterskie w zakresie rozwoju i wdrażania najnowszej generacji rozwiązań związanych z energetyką.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z