100 000 drzew od Klientów Alior Banku


100 000 drzew od Klientów Alior Banku: artykuł nr 6224

2009-04-22 11:10:00

W ramach akcji „Zielony Bank” Alior Bank zasadził drzewo w imieniu każdego Klienta indywidualnego, który zrezygnował z otrzymywania papierowego wyciągu. Podczas pierwszej akcji zalesiania posadzono na łącznej powierzchni 15 ha 100 000 drzew w Nadleśnictwach Wieluń (woj. łódzkie) i Lidzbark (woj. warmińsko-mazurskie).

W akcji sadzenia drzew udział wzięło blisko 70 wolontariuszy- pracowników Alior Banku. Byli wśród nich zarówno przedstawiciele centrali, jak i bankierzy z oddziałów znajdujących się w pobliżu Nadleśnictw Wieluń i Lidzbark.

„Kiedy tworzyliśmy od podstaw Alior Bank zależało nam, aby zastosowane rozwiązania były jak najbardziej proekologiczne. Naszym celem było ograniczenie zużycia energii oraz papieru. Uznaliśmy również, że jako instytucja odpowiedzialna społecznie powinniśmy zaangażować zarówno naszych Klientów jak i pracowników w działania na rzecz ochrony przyrody” – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes zarządu Alior Banku. „Sadząc 100 000 drzew w imieniu naszych Klientów, którzy zrezygnowali
z wyciągów papierowych, realizujemy zobowiązanie bycia „Zielonym Bankiem” – dodaje.

Oferta Alior Banku została przygotowana w taki sposób, aby zachęcać do korzystania z elektronicznych kanałów kontaktu z bankiem - Internetu lub Contact Center. Pozwala to na zmniejszenie o połowę ilości dokumentacji papierowej przechowywanej przez bank. Wszystkie placówki Alior Banku zostały zaprojektowane z uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne. Wykorzystane materiały wykończeniowe są przyjazne dla środowiska, a używany sprzęt jest najwyższej klasy energetycznej. Zastosowanie innowacyjnych urządzeń multimedialnych (ekranów LCD oraz ekranów dotykowych) do przekazywania najnowszych informacji o produktach i usługach, przyczyniło się do znaczącego ograniczenia zużycia papieru w placówkach banku.

Alior Bank jest jedną z pierwszych instytucji w Polsce, która skanuje większość przychodzącej korespondencji, a następnie w formie elektronicznej przesyła ją do odpowiednich departamentów. Dzięki wykorzystaniu Systemu Obiegu Dokumentów również dokumenty i wnioski  przesyłane są pomiędzy centralą i oddziałami głównie drogą elektroniczną. Przyczynia się to w znaczącym stopniu do ograniczenia ilości papieru zużywanego w trakcie codziennego funkcjonowania banku.

Kontynuując akcję „Zielony Bank” Alior Bank zaprasza do odwiedzenia swoich oddziałów w maju. Przeprowadzona zostanie wtedy akcja „Twoje Drzewo”, w ramach której nowi Klienci banku otrzymają własne, gotowe do posadzenia drzewko. Jedynym warunkiem będzie podjęcie zobowiązania do korzystania z wyciągów w formie elektronicznej.

„Chcemy zachęcić wszystkich naszych Klientów, którzy jeszcze korzystają z tradycyjnych papierowych wyciągów, aby przyłączyli się do naszej akcji i wybrali wyciąg elektroniczny. Mam nadzieję, że dzięki ich zaangażowaniu już niedługo będziemy mogli zorganizować kolejne, wspólne akcje sadzenia drzew” – powiedział Wojciech Sobieraj.

Więcej informacji o akcji „Zielony Bank” można znaleźć na stronie internetowej Alior Banku pod adresem: www.aliorbank.pl/pl/o_banku/informacje_o_banku/zielony_bank

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z