Tysabri może odwrócić uszkodzenia spowodowane przez stwardnienie rozsiane


Tysabri może odwrócić uszkodzenia spowodowane przez stwardnienie rozsiane: artykuł nr 6238

2009-05-04 19:09:14 Medycyna

Podczas odbywającego się w dniach 25 kwietnia – 2 maja, corocznego spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologii (American Academy of Neurology) firmy Biogen Idec oraz Elan przedstawiły wyniki badania MRI z zastosowaniem Tysabri (natalizumabu) u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Badanie wykazało, iż natalizumab przyspiesza regenerację i stabilizację uszkodzeń otoczki mielinowej, będących przyczyną powstawania objawów stwardnienia rozsianego. W przypadku terapii Tysabri po raz pierwszy stwierdzono, że progresja niektórych objawów stwardnienia rozsianego może zostać zatrzymana.

Do próby włączono pacjentów z SM, którzy zostali podzieleni na 3 grupy i byli obserwowani przez 12 miesięcy. Naukowcy zmierzyli uszkodzenia i stan prawidłowy tkanki nerwowej u 62 pacjentów, którzy otrzymywali Tysabri, 26 pacjentów leczonych standardową terapia w SM, czyli interferonem-beta-1a IM i grupy kontrolnej liczącej 22 osoby.
"Otrzymane wyniki MRI są pierwszym dowodem na to, iż Tysabri może nie tylko spowalniać, ale także jest w stanie odwrócić uszkodzenia wyrządzone przez chorobę” - mówi Dyrektor Medyczny ds. Neurologii w firmie Biogen Michael Panzara Idec.

Główny badacz Robert Zivadinov z Jacobs Neurological Institute w Buffalo w Nowym Jorku uważa, że wyniki badania MRI są ważnym czynnikiem potwierdzającym słuszność kontynuacji badań nad rezultatami stosowania Tysabri w procesie demielinacji1”.

Podczas tegorocznego spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologii (AAN) wykazano również, iż terapia Tysabri usuwa zmęczenie i poprawia funkcje fizyczne oraz jakość życia u części pacjentów z SM.

O natalizumabie
Natalizumab jest nowym, silnym lekiem o nowoczesnym mechanizmie działania, stosowanym w leczeniu stwardnienia rozsianego. W prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby randomizowanym badaniu III fazy AFFIRM (Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis) natalizumab w monoterapii, podawany dożylnie w dawce 300 mg co 4 tygodnie, zmniejszał w okresie 2 lat ryzyko trwałej progresji niesprawności o 42% i roczny wskaźnik rzutów o 68% (w obu przypadkach p < 0,001 w porównaniu z placebo). Natalizumab zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych w leczeniu nawracającego stwardnienia rozsianego w listopadzie 2004 roku, jednak w lutym 2005 roku producent dobrowolnie wycofał lek z rynku z powodu 3 przypadków postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej. Po ocenie bezpieczeństwa i analizie prawnej, w czerwcu 2006 roku, US FDA zarejestrowała natalizumab w stosowaniu w monoterapii w nawracającym stwardnieniu rozsianym u pacjentów, którzy wykazują niewystarczającą odpowiedź na inne leki, lub nie tolerują innego leczenia.
Producentem leku jest forma Biogen Idec.

27 czerwcu 2006 r. Komisja Europejska przyznała firmie Elan Pharma International Ltd pozwolenie na dopuszczenie preparatu TYSABRI do obrotu, ważne na terytorium całej Unii Europejskiej. W Polsce za dystrybucję Tysabri odpowiada Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o.


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny