Program II Medycznego Dnia Nauki w Gdańsku


Program II Medycznego Dnia Nauki w Gdańsku: artykuł nr 6241

2009-05-04 19:33:40 Ciekawostki

II Medyczny Dzień Nauki odbędzie się 29 maja 2009 roku w Collegium Biomedicum w Gdańsku przy ulicy Dębinki 1 (CBM), w godzinach 9-14. Stoiska, na których odbędą się prezentacje, rozmieszczone będą w holu CBM, a wykłady w sali im. prof. S. Hillera.

Wykłady

Godzina

Tytuł wykładu i prelegent

09:30-09:45

Blaski i cienie aktywności wolnych rodników w komórce
dr Agnieszka Borowiec
Zakład Enzymologii Molekularnej

09:50-10:05

Naturalne substancje antyodżywcze w żywności
prof. dr hab. Maria Śmiechowska
Zakład Dietetyki Ogólnej

10:10-10:25

Nerki – narząd tajemny
prof. dr hab. Bolesław Rutkowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

10:30-10:45

Średniowieczna trucizna – wątki toksykologiczne w europejskiej ikonografii średniowiecznej jako przyczynek do historii medycyny
mgr Piotr Mróz
Zakład Medycyny Paliatywnej

10:50-11:05

Działania niepożądane leków. Dlaczego się pojawiają? Czy można je ominąć?
mgr Iga Wapniarska
Katedra i Zakład Farmakologii

11:10-11:25

Uczenie się przez zmysły, czyli słów kilka o integracji sensomotorycznej
mgr Liliana Klimont
Zakład Fizjoterapii

11:30-11:45

USG wczoraj i dziś
Łukasz Szmygel
Studenckie Koło Ultrasonografii przy Klinice Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

11:50-12:05

Pierwsza pomoc w zagrożeniach środowiskowych
Mateusz Kobera
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof

12:10-12:25

Problemy z migdałkami u dzieci – czyli co każdy rodzic wiedzieć powinien
dr Wojciech Skrzypczak
Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani

12:30-12:45

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu – choroba nadal aktualna i groźna
dr med. Maria Hlebowicz,
dr hab. med. Tomasz Smiatacz
Klinika Chorób Zakaźnych

12.50-13.05

Choroba afektywna dwubiegunowa – błogosławieństwo czy przekleństwo
mgr Krzysztof Pietruczuk
Katedra i Zakład Fizjopatologii

13.10-13.25

Reakcja na stratę – szaleństwo czy katharsis
dr Justyna Janiszewska
Zakład Medycyny Paliatywnej

13.30-13.45

Organizacje wspierające w opiece paliatywno-hospicyjnej
mgr Leszek Pawłowski
Zakład Medycyny Paliatywnej

13.50-14.05

Metody poprawy efektywności programów zdrowotnych – doświadczenia Programu Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013
lek. Łukasz Balwicki,
dr Piotr Popowski
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

14.10-14.25

E-terapia. Czy można prowadzić psychoterapię przez internet?
Agata Leśnicka,
prof. dr hab. Jerzy Landowski
Studenckie Koło Naukowe PsychiatriiStoiska

1)       Przewlekła choroba nerek – epidemiologia, czynniki ryzyka, profilaktyka. Leczenie nerkozastępcze.
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

    * porady dotyczące epidemiologii, czynników ryzyka i profilaktyki w przewlekłej chorobie nerek
    * kwestie leczenia nerkozastępczego
    * prezentacja sztucznej nerki i sprzętu do dializy

2)       Co wiemy na temat działań niepożądanych powszechnie dostępnych leków?
Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

    * praktyczne porady skutecznego i bezpiecznego stosowania leków bez recepty (OTC)
    * zasady używania preparatów leczniczych OTC z grupy leków przeciwhistaminowych, przeciwgrzybicznych oraz leków na przeziębienie dla dzieci
    * nauka tego, jak uniknąć dolegliwości związanych z przyjmowaniem ogólnie dostępnych leków bez konsultacji z lekarzem

3)       Jak powstaje lek?
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Kołem Studenckim „ISPE – Farmacja Przemysłowa”

    * pokaz laboratoryjny prezentujący sposoby otrzymywania płynnych, półstałych i stałych form leków
    * uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać żel czy mikrokapsułki oraz zbadać, jak twarda jest tabletka

4)       Leki stosowane w psychiatrii – pomagają czy szkodzą?
Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii

    * warsztaty z zakresu historii i zasad stosowania leków w psychiatrii
    * wskazanie zalet i wad prowadzenia farmakoterapii w chorobach psychicznych
    * szczególną uwagę poświęcono farmakoterapii depresji, schizofrenii, ADHD, otępienia i bezsenności
    * każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu
    * konieczna rezerwacja: agata65@wp.pl

5)       Chemia ciekawa i efektowna
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej

    * pokaz efektownych zjawisk i reakcji chemicznych, w tym m.in. badanie ilościowe i jakościowe wody, model spalania papierosów
    * przedstawienie specyfiki pracy w laboratorium chemicznym

6)       Czy wiesz co pijesz?
Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

    * kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze
    * omówienie zasad sprawowania kontroli nad jakością wody do kąpieli
    * pokaz przebiegu podstawowych badań fizyko-chemicznych, płytek z posiewami mikrobiologicznymi i różnych gatunków glonów bytujących w wodzie

7)       USG w praktyce
Studenckie Koło Ultrasonografii przy Klinice Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

    * zapoznanie z badaniem USG w praktyce
    * pokaz budowy aparatu ultrasonograficznego oraz jego działania
    * uczestnicy samodzielnie będą mogli przeprowadzić badanie USG jamy brzusznej i tarczycy

8)       Detektywi w akcji, czyli jak badać układ odpornościowy
Katedra i Zakład Fizjopatologii

    * przedstawienie możliwości badania układu odpornościowego, z uwzględnieniem niedoborów ilościowych i jakościowych
    * omówienie problemów systemu immunologicznego; porady jak go zbadać i odpowiednio o niego dbać
    * zagadki immunologiczne – konkurs z nagrodami

9)       Szaleństwa układu odpornościowego
Katedra i Zakład Fizjopatologii

    * warsztaty na temat nieprawidłowego działania systemu immunologicznego
    * wskazanie zagrożeń nadaktywności układu odpornościowego, w tym chorób autoimmunizacyjnych

10)   Biologiczne podstawy zjawiska zapominania
Katedra i Zakład Fizjopatologii

    * zapoznanie zainteresowanych z zagadnieniami dotyczącymi pamięci, zapamiętania i zapominania w stanach zdrowia i choroby
    * wyjaśnienie jak działa pamięć, jakie są jej rodzaje i gdzie się one mieszczą
    * wskazanie na czym polega uczenie się ”na pamięć” i czym jest „pamięć absolutna”
    * przedstawienie ćwiczeń usprawniających pamięć
    * „gry i zabawy z pamięcią” dla dzieci i dorosłych

11)   Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie…
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

    * zwrócenie uwagi na aspekty zdrowia i czynniki wpływające na jego podtrzymanie
    * poradnictwo z zakresu zdrowego stylu życia

12)   Instrukcja szarego bohatera, czyli zasady udzielania pierwszej pomocy
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof

    * praktyczna nauka zasad udzielania pierwszej pomocy
    * ćwiczenia na fantomach sztucznego oddychania, opatrywania ran i przeprowadzania podstawowych czynności ratujących życie
    * dla uczestników warsztatów przewidziano upominki

13)   Ocena narażenia na dym tytoniowy. Badanie miernikiem tlenku węgla.
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego

    * informacje na temat wpływu dymu tytoniowego na organizm
    * możliwość dokonania własnej oceny narażenia na dym tytoniowy
    * bezpłatny pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu

14)   Zbadaj swoje płuca!
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej

    * kawiarnia naukowa
    * przybliżenie zainteresowanym problematyki nowotworów, w tym: raka płuca, piersi, jelita grubego, prostaty, szyjki macicy, czerniaka
    * informacje na temat Pomorskiego Pilotażowego Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca
    * nauka na fantomach samobadania piersi
    * wystawa plakatów tematycznych

15)   Diagnozowanie i profilaktyka wad postawy
Zakład Fizjoterapii

    * zwrócenie uwagi na sposoby diagnozowania oraz profilaktykę wad postawy
    * skupienie się na najczęstszych dolegliwościach młodzieży w wieku szkolnym – bocznym skrzywieniu kręgosłupa i wad wysklepienia stóp
    * darmowe badania z wykorzystaniem cyrkla kabłąkowego

16)   Wpływ kinesiology-tapingu w leczeniu obrzęków różnego pochodzenia.
Zakład Fizjoterapii

    * przedstawienie zastosowania kinesiology-tapingu przy m.in. zmniejszeniu bólu, obrzęków, przyspieszeniu procesów gojenia
    * możliwość poddania się metodzie plastrowania – nalepieniu na ciele, w określony sposób, nierozciągliwego lub elastycznego plastra; w zależności od rodzaju, sposobu i miejsca jego aplikacji ma różnorakie oddziaływanie

17)   Postępowanie rehabilitacyjne w problemach nietrzymania moczu
Zakład Fizjoterapii

    * porady na temat przyczyn i leczenia nietrzymania moczu
    * zaprezentowanie ćwiczeń usprawniających rehabilitację
    * pokaz filmu instruktażowego

18)   Ocena równowagi u pacjentów po urazach kończyn dolnych
Zakład Fizjoterapii

    * wskazanie na istotę rehabilitacji po urazach kończyn
    * przedstawienie sposobów oceny równowagi, wykrycia zaburzeń i propozycji terapii
    * ćwiczenie równowagi na równoważniach i poduszce Balance Pad

19)   Czy warto myć zęby dla zdrowia i urody?
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

    * praktyczna nauka tego, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej i jakie są konsekwencje jej zaniedbań
    * przedstawienie na modelach prawidłowych sposobów mycia zębów
    * konkurs mycia zębów z nagrodami

20)   Ślina jako materiał diagnostyczny
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej

    * pokaz laboratoryjny prezentujący zastosowanie śliny w badaniach diagnostycznych (chorób dziedzicznych, autoagresji, zakaźnych, nowotworowych, kontroli obecności narkotyków w organizmie)
    * uczestnicy będą mogli sprawdzić zdolność buforową śliny za pomocą testu CRT buffer

21)   Uwaga, Salmonella!
Zakład Mikrobiologii Molekularnej i Serologii, Krajowy Ośrodek Salmonella

    * prezentacja szczepów bakterii Salmonelli
    * poznanie konwencjonalnych bakteriologicznych metod izolacji i identyfikacji pałeczek Salmonelli
    * pokaz molekularnych technik identyfikacji bakterii
    * prezentacja badań naukowych prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Salmonella

22)   Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna – prezentacja celów i zadań jednostki
Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna

    * propagowanie wiedzy na temat rodzajów usług i badań realizowanych przez jednostkę
    * przybliżenie zagadnień związanych z hodowlą zwierząt
    * możliwość zwiedzenia Akademickiej Zwierzętarni: obejrzenie nowoczesnego sprzętu do hodowli zwierząt, aparatury badawczej, pokoi hodowlanych i zaplecza technicznego

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek