Akcja Drzewko za butelkę 2009 we Włocławku zakończona


Akcja Drzewko za butelkę 2009 we Włocławku zakończona: artykuł nr 6245

2009-05-06 13:22:47 Ekologia

Uroczystym finałem w dniu 24 kwietnia zakończyło się zbieranie plastikowych butelek PET w ramach VII edycji „Drzewko za butelkę” 2009 we Włocławku. Koordynatorem działań w tym regionie była firma ANWIL Spółka Akcyjna. Dzieci ze szkół i przedszkoli w regionie już szósty raz zaangażowały się w tą Akcję edukacji ekologicznej.

Tegoroczna edycja Akcji „Drzewko za butelkę” toczyła się ona w 9 miejscowościach, w których swoją aktywność prowadzi 13 firm- realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz w Koninie, gdzie koordynatorem regionalnym było Starostwo Powiatowe. We Włocławku i okolicach dzieci z 9 szkół podstawowych oraz 15 przedszkoli zebrały łącznie 339 437 sztuk butelek, dzięki czemu posadzono 260 drzewek.

Odbiór zebranych butelek zapewniło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Saniko” Spółka z o.o. Współorganizatorami i sponsorami nagród w tej miejscowości były: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, SK Eurochem Spółka z o.o. oraz związki zawodowe ANWILU SA.

Podczas tegorocznego finału we Włocławku, oprócz ogłoszenia wyników oraz rozdania nagród i upominków, dzieci wzięły udział w konkursie „Drugie życie butelki” polegającym na znalezieniu innego zastosowania butelek PET.

Zwycięzcami finału we Włocławku okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7, którzy zebrali 41 117 sztuk pustych butelek PET.  W tym roku po raz drugi nasza palcówka zdobyła pierwsze miejsce pod względem ilości zebranych butelek- mówi Pani Anna Radziwiłowicz- Charaba, nauczyciel Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 we Włocławku. Tuż po ogłoszeniu Akcji nasze dzieciaki i ich rodziny przystąpiły do zbierania PET-ów. Ich zaangażowanie zaowocowało w tym roku przyznaniem pierwszego miejsca również pod względem efektywności. Mamy wielki powód do dumy, tym bardziej, że Akcja z roku na rok przyciąga co raz więcej uczestników- dodaje.    

Przypomnijmy, że Akcja „Drzewko za butelkę” została zainicjowana przez firmy skupione w międzynarodowym programie branży chemicznej Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”) w 2003 roku i  polega na zbieraniu przez dzieci pustych butelek PET, za które otrzymują one sadzonki drzew i krzewów, którymi zalesiają swoje otoczenie. Akcja ma na celu zaktywizowanie społeczności lokalnych w zakresie dbałości o stan środowiska oraz budowanie pozytywnego wizerunku firm skupionych w Programie Responsible Care poprzez popularyzację inicjatyw i postaw proekologicznych. Dowodem uznania dla Akcji są patronaty Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej. Potwierdzeniem ciągłego doskonalenia się Organizatorów są rokrocznie wprowadzane innowacje. W tym roku nowością są prezentacje dla dzieci na temat idei Akcji oraz konkursy: na najciekawszy plakat związany z Akcją, na wykonanie „Ekologicznego słowniczka przedszkolaka” i „Szkolnego leksykonu ekologicznego”.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii