Endemiczne kropidło nad dolną Łabą


Endemiczne kropidło nad dolną Łabą: artykuł nr 625

2005-04-30 04:23:18 Botanika

Niedaleko od Pomorza Zachodniego, niewiele ponad 200 km na zachód od Szczecina, znana jest z nielicznych stanowisk roślina endemiczna - nie występująca nigdzie indziej. Jest nią kropidło Oenanthe conioides znane dotychczas tylko z brzegów dolnej Łaby w rejonie Hamburga. Od pospolitego kropidła wodnego różni się mniej podzielonymi liśćmi i siedliskiem (kropidło wodne występuje na brzegach wód stojących lub wolno płynących). Analizy genetyczne wskazują na ścisłe pokrewieństwo obu gatunków i niewielkie zróżnicowanie genetyczne taksonu endemicznego. Autorzy obszernego artykułu zamieszczonego w czasopiśmie Flora i poświęconego Oe. conioides sugerują nadanie temu taksonowi rangi podgatunku kropidła wodnego. Źródło: www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki