Powstaje Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego


Powstaje Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego: artykuł nr 6255

2009-05-13 19:50:50

11 pomorskich uczelni postanowiło połączyć potencjał intelektualny, zasoby ludzkie i finansowe oraz zaplecze techniczne i organizacyjno-informatyczne. Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego włącza się w budowanie Pomorskiej Metropolii Wiedzy. Nie oznacza to, że rodzi się jedna wielka uczelnia. Każdy podmiot zachowa niezależność, jednak wiele przedsięwzięć realizowanych będzie wspólnie. Podpisanie umowy i konferencja prasowa – 14 maja, czwartek, godz. 12.15, nowy budynek ETI Politechniki Gdańskiej.

Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego ma być wspólną przestrzenią badawczą, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, innowacyjną, wdrożeniową, gospodarczą, organizacyjną, sportową, turystyczną i rekreacyjną. List intencyjny w tej sprawie podpisze 11 rektorów uczelni publicznych i seminariów duchownych, działających na terenie województwa pomorskiego. Udział w uroczystości zapowiedzieli m.in. Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego i samorządowcy.

Klaster to modne dziś słowo, określające – w nawiązaniu do klastra komputerowego – grupę połączonych jednostek, które ze sobą współpracują.

Klaster pomorskich uczelni wspierać będzie tworzenie konsorcjów badawczych i wdrożeniowych oraz parków technologicznych. Dążyć do utworzenia i rozwoju dzielnic wiedzy na bazie terenów rozwojowych przewidzianych dla Pomorskiej Metropolii Wiedzy i terenów podmiotów gospodarczych nastawionych na działalność innowacyjną. A wreszcie promować uczelnie regionu Pomorza Gdańskiego, a w szczególności ich osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, wdrożeniowe, kulturalne, artystyczne i sportowe. Dotychczasowe formy współpracy międzyuczelnianej, takie jak np. TASK, będą rozszerzone na wszystkich członków klastra na zasadach określonych w odrębnych umowach.

Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego ma pozostawać otwarty na inne instytucje i podmioty, których cele i przedmiot działania są zbieżne z celami klastra. Plany są jeszcze bardziej dalekosiężne – powołanie Bałtyckiej  Metropolii Wiedzy z udziałem uczelni polskich i zagranicznych działających w rejonie Morza Bałtyckiego.

Komitetem sterującym Klastrem Uczelni Województwa Pomorskiego jest Rada Rektorów Województwa Pomorskiego.

SYGNATARIUSZE
■ Komendant – rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz  
■ Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku
prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś                                     
■ Rektor Akademii Morskiej w Gdyni  
prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz                               
■ Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku   
prof. dr hab. Bogdan Kułakowski                                       
■ Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku   
dr hab. Roman Drozd, prof AP
■ Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku   
prof. Ludmiła Ostrogórska                                                   
■ Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  
dr hab. Tadeusz Huciński                       
■ Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego
ks. dr hab. Jacek Bramorski                                                
■ Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk     
■ Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek                  
■ Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
ks. mgr lic. Antoni Bączkowski 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z