Cztery pory roku przedszkolaka, Dobre rady na odpady


Cztery pory roku przedszkolaka, Dobre rady na odpady: artykuł nr 6274

2009-06-01 17:10:27 Szkoła

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach realizowanych projektów ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursach:

„Cztery pory roku przedszkolaka”
    Konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz zajęć przyrodniczych.
Konkurs dla nauczycieli na przygotowanie najciekawszego scenariusza zajęć przyrodniczych. Kryterium wyboru będzie pomysłowość, efektywność i nowatorskie opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjno-przyrodniczych. Nagrodami będą aparaty cyfrowe, wydawnictwa przyrodnicze itp. Łączna pula nagród wynosi 6000 zł.
    Konkurs dla przedszkolaków „Cztery pory roku przedszkolaka”.
Konkurs plastyczny dla przedszkoli na wykonanie rysunku-plakatu (oceniane będą zbiorowe - wykonane przez grupę dzieci, prace plastyczne, wykonane w dowolnej technice). Kryterium wyboru będzie pomysłowość oraz sposób wykonania pracy. Pośród nadesłanych prac Jury wybierze 10 prac konkursowych, które zostaną uhonorowane nagrodami w postaci np. radioodtwarzaczy CD.

Termin nadsyłania prac 30 czerwca 2009. Szczegółowe informacje na stronie projektu www.przedszkola.eco.pl

„Dobre rady na odpady”
    Konkurs dla  uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów „Dobre rady na odpady”
Konkurs będzie składał się z kilku zasadniczych działań, które szkoła będzie musiała zrealizować. Poszczególne  będą oceniane przez komisję konkursową. Punktowana będzie pomysłowość oraz różnorodność przeprowadzonych pod kierownictwem nauczyciela koordynatora, przedsięwzięć promujących selektywną zbiórkę na terenie szkoły. Na koniec 10 klas - o największej liczbie punktów, najbardziej zaangażowanych i kreatywnych - zostanie wyróżnione nagrodami między innymi: sprzętem sportowym, albumami oraz podręcznikami. Szkoła otrzyma zestawy kolorowych pojemników do selektywnej zbiórki (4 pojemniki).
    Konkurs dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych „Mały Ekolog”
Konkurs polegający na wykonaniu zbiorowej pracy rysunku-plakatu lub makiety, w dowolnej technice i formacie, np.
z wykorzystaniem odpadów. Temat prac - "Jestem mały ale segreguje już odpady!". Wartościowe nagrody zostaną przekazane do 10 zwycięskich placówek.

 Termin nadsyłania prac 30 października 2009. Szczegółowe informacje na stronie projektu www.segreguje.eco.pl


Dodatkowych informacji udzielają: Barbara Draus tel.: (012) 6315731 wew. 103; e-mail: edukacja@fwie.eco.pl;

Projekty dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół