Konkurs dziennika BIOLOG: Płazy świata


Konkurs dziennika BIOLOG: Płazy świata: artykuł nr 6283

2009-06-07 20:00:02 Zoologia

Zapraszamy do udziału w konkursie Płazy świata.
Nagrodami są ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN książki Płazy świata. Do rozdania mamy 5 egzemplarzy tej książki.

płazy świataWystarczy wysłać łacińskie nazwy gatunkowe 3 płazów objętych ścisłą ochroną na terenie Polski.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie,
wyślij SMS pod numer .... o treści TC.BIOLOG.GATUNEK1
GATUNEK2 GATUNEK3
w miejsce GATUNEK1 GATUNEK2 GATUNEK3 wpisz 3 nazwy łacińskie gatunków objętych ścisłą ochroną na terenie Polski

Każdy kolejny wysłany SMS zwiększa szanse na wygraną. Książka przypadnie tym uczestnikom, którzy zostaną wyłonieni w finale i udzielą poprawnej odpowiedzi na proste konkursowe pytanie wiedzowe, zadane przez organizatora.

Konkurs trwa od 7 do 30 czerwca 2009r.

Koszt SMS 1,22zł (1zł+VAT)Książki ufundowało Wydawnictwo Naukowe PWN.Książka „Płazy świata” po raz pierwszy w Polsce tak wyczerpująco, a jednocześnie w sposób bardzo przystępny i uporządkowany przedstawia zagadnienia związane z najnowszą systematyką, morfologią, anatomią, biologią, ekologią, zmianami zasięgu geograficznego oraz zagrożeniami i ochroną płazów. Zawarte są w niej obszerne charakterystyki poszczególnych rzędów oraz wszystkich 47. rodzin płazów. Bardzo szczegółowo opisano wybranych przedstawicieli poszczególnych rodzin, uwzględniając także podgatunki. Czytelnik znajdzie tu opisy wszystkich gatunków polskich, prawie wszystkich gatunków płazów występujących w Europie (z wyjątkiem kilku najmniej znanych taksonów) oraz wielu gatunków tropikalnych, zarówno popularnych (np. w terrarystyce), jak i mało znanych. Omówiono także te płazy, które w ostatnich kilkudziesięciu latach wymarły niemal na naszych oczach, np. żaby gęborodne czy ropucha złocista...

Więcej o książce na stronie: www.biolog.pl/article6268.html oraz w witrynie PWN

Rozstrzygnięcie konkursu 7 lipca 2009 (wyniki zostaną opublikowane w portalu BIOLOG.PL)
Książki otrzymują: Anna Kowalczyk (Łódź), Katarzyna Sobczyk (Poznań), Alicja Skowrońska (Kraków), Andrzej Domalik (Wrocław), Piotr Wiśniewski (Katowice).

Regulamin Konkursu "Płazy świata"

1. Organizatorem konkursu "Płazy świata" jest dziennik BIOLOG. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Konkurs trwa od dnia 7 czerwca 2009 do 30 czerwca 2009.
3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w konkursie "Płazy świata" mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych
4. Uczestnik konkursu "Płazy świata" udziela odpowiedzi na pytanie konkursowe przedstawione w artykule dotyczącym konkursu "Płazy świata" , przesyłając odpowiedź na nr SMS podany przez organizatora konkursu.
5. Książka przypadnie tym uczestnikom, którzy zostaną wyłonieni w finale i udzielą poprawnej odpowiedzi na proste konkursowe pytanie wiedzowe, zadane przez organizatora.
6. Nagrody w konkursie "Płazy świata" nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
7. Nagrody w konkursie "Płazy świata" zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej tylko na adresy w Polsce.
8. Udział w konkursie "Płazy świata" jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia uczestników.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii