Konkurs prac naukowych Fundacji Hasco-Lek - laureaci nagrodzeni


Konkurs prac naukowych Fundacji Hasco-Lek - laureaci nagrodzeni: artykuł nr 6288

2009-06-08 15:12:59 Biotechnologia

Nagrody w III edycji ogólnopolskiego konkursu prac naukowych Fundacji Hasco-Lek przyznane. W dniu 4 czerwca sześcioro młodych, wyróżniających się ciekawym dorobkiem, naukowców odebrało laury podczas międzynarodowej konferencji Bioforum 2009 w Łodzi.

Konkurs, organizowany przez Fundację Hasco-Lek z Wrocławia, jest skierowany do polskiego środowiska akademickiego. Wybierane są w nim najlepsze prace doktorskie i magisterskie, których tematyka koncentruje się wokół nowych odkryć i innowacji, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz w przemysłach pokrewnych. To jedyny w Polsce konkurs o takim profilu, a kluczowym kryterium oceny jest wartość naukowo-wdrożeniowa prac.

Konkurs dynamicznie się rozwija, gdyż z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń. Pokazuje to, że farmacja przemysłowa jest perspektywiczną dziedziną, a potrzeba wymiany wiedzy i doświadczenia między przemysłem a nauką ogromna. W tym roku jury konkursowe miało mnóstwo pracy, gdyż napłynęło najwięcej jak dotąd prac – aż kilkadziesiąt. Zostały one wykonane w instytutach PAN, uniwersytetach medycznych, politechnikach i uniwersytetach przyrodniczych.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się 4 czerwca podczas Środkowoeuropejskiego Forum Biotechnologii BIOFORUM 2009 w Łodzi. Jest to największe w tym rejonie Europy wydarzenie skupiające przedstawicieli nauki i biznesu z sektora biotech. Fundacja co roku wręcza nagrody podczas imprez branżowych o wysokiej randze, aby w ten sposób uhonorować zwycięzców i zaprezentować ich dorobek szerokiemu gronu odbiorców.

Laureatami III edycji konkursu zostali:

PRACE DOKTORSKIE
I MIEJSCE (6 tys. zł) - komisja konkursowa w tym roku nie przyznała nagrody
II MIEJSCE (4 tys. zł) – dr Katarzyna Michalska, „Optymalizacja metod elektroforezy kapilarnej stosowanych w badaniu produktów leczniczych zawierających wybrane antybiotyki”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
III MIEJSCE (3 tys. zł) – dr Jacek Achrem Achremowicz, „Cytotoksyczność półsyntetycznych pochodnych betuliny”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

PRACE MAGISTERSKIE
I MIEJSCE (4 tys. zł) mgr Paulina Skupin, „Chemiczna funkcjonalizacja wielościennych nanorurek węglowych”, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny
II MIEJSCE EX EQUO (obie laureatki otrzymują po 3 tys. zł)
mgr Mariola Nowak, „Wspomaganie elektroporacją metody fotodynamicznej w terapii nowotworów”, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
mgr Nina Skołucka, „Optymalizacja elektroporacji w komórkach eukariotycznych”, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
III MIEJSCE (2 tys. zł) – mgr Nina Zarucka, „Otrzymywanie i badanie właściwości nanożeli polimerowych”, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny


Zarząd Fundacji Hasco-Lek składa laureatom serdeczne gratulacje i życzy odważnych pomysłów oraz pasji, z którą będą je realizować. Dziękuje też wszystkim, którzy zgłosili swoje prace i zdecydowali się skonfrontować je z dorobkiem pozostałych uczestników.

Katarzyna Bodalska, wiceprezes Fundacji Hasco-Lek:
- Organizując konkurs, dajemy sygnał naukowcom, że przemysł interesuje się wynikami ich prac, a spędzanie wielu godzin w laboratorium ma sens. Nagroda w konkursie znacznie zwiększa szanse laureatów na rynku pracy, a w przypadku magistrów wspiera ich starania o dostanie się na studia doktoranckie.

Prof. Piotr Sobota, przewodniczący jury konkursowego:
- W pracach ocenialiśmy przede wszystkim możliwość wdrożenia wyników badań w praktyce.  Zgłoszone w tej edycji prace odznaczają się innowacyjnością, co braliśmy pod uwagę w pierwszej kolejności. Tematyka nagrodzonych prac doktorskich skupia się na chromatografii kapilarnej umożliwiającej rozdział i analizę związków chemicznych oraz cytostatycznym działaniu półsyntetycznej pochodnej betuliny. Prace magisterskie dotyczą zaś nowoczesnych badań nad wykorzystaniem nanorurek węglowych w farmacji, metod fotodymanicznych w terapii nowotworowej oraz wytwarzania nanożeli.

Bliższe informacje o konkursie i fundacji:
http://www.hasco-lek.com.pl/pl/index/html/id:937/Konkurs_Fundacji_Hasco-Lek_-_edycja_2008_r

W czerwcu 2009 r. zostanie zainaugurowana IV edycja konkursu.

Fundacja Hasco-Lek została utworzona przez Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. z Wrocławia. Celem jej działania jest wspieranie rozwoju polskiej nauki oraz działalność charytatywna. Fundacja od trzech lat organizuje konkurs promujący autorów prac naukowych z zakresu farmacji przemysłowej.
Firma Hasco-Lek S.A. jest polskim przedsiębiorstwem farmaceutycznym, w tym roku obchodzi 25-lecie działalności. Spółka jest skupiona na działalności badawczo-rozwojowej. Jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce, uzyskała certyfikat GLP, poświadczający światowe standardy w wykonywanych badaniach i analizach laboratoryjnych. Zatrudnia ponad pół tysiąca osób. Obecnie buduje nową fabrykę leków w Siechnicach.


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii