Niemieccy naukowcy postulują o możliwość odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych nad GMO


Niemieccy naukowcy postulują o możliwość odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych nad GMO: artykuł nr 6299

2009-06-18 10:05:45 Biotechnologia

13 maja 2009 roku Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) oraz Niemiecka Fundacja Naukowa (Deutsche Forschungsgemeinschaft) wydały stanowisko w sprawie nieskrępowanego prowadzenia doświadczeń naukowych związanych z wykorzystaniem zielonej biotechnologii. Programy badawcze prowadzone dotychczas w tym dobrze rokującym obszarze są blokowane przez błędne decyzje polityczne, takie jak choćby ostatni zakaz uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, czy też bezprawne niszczenie poletek doświadczalnych.

Zapewnienie ludności świata odpowiedniego zaopatrzenia w zdrową żywności, przyjazną środowisku produkcję energii oraz sprostanie zmianom klimatycznym - są to wyzwania, które będą miały zdecydowany wpływ na przyszły rozkwit naszej planety. Coraz więcej ludzi wykorzystuje ograniczone zasoby ziemi. Bez zrównoważonego wzrostu produkcyjności obszarów rolniczych nie będziemy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stają przed nami.
Należy podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić odpowiedni poziom produkcyjności dostępnych zasobów ziemi w sposób zrównoważony. Jednym z najważniejszych dostępnych środków jest wykorzystanie inżynierii genetycznej w produkcji roślinnej. Obok metod tradycyjnych uprawy roślin, zielona biotechnologia dostarcza nowoczesnych środków dających istotne możliwości dla wzrostu produktywności. Nie możemy zatem rezygnować z rolniczej biotechnologii.
Prowadzenie badań wymaga odpowiednich nieskrępowanych warunków, w których będzie możliwość odpowiedzialnego ich wykorzystania oraz zapewnia racjonalnego wykorzystania takich technologii w codziennym życiu.  
Naukowcy na uniwersytetach, w instytucjach sektora publicznego oraz mali i średni producenci starają się znaleźć wyjście z licznych ograniczeń lub całkowitych zakazów badań nad rolniczą biotechnologią. Istnieje ryzyko, że Niemcy w wyniku decyzji, które podejmują zaprzepaszczą tak ważny obszar badań naukowych.                          
W roku 2008, przeciwnicy zielonej biotechnologii bezprawnie zniszczyli 25 pól uprawnych, oraz wymusili zablokowanie wielu badań naukowych nad tą technologią. Liczby zniszczeń wzrastały z biegiem czasu. Zniszczenia poletek doświadczalnych nie tylko zniszczyły ważne fundamentalne badania, ale również najważniejsze badania dotyczące bezpieczeństwa roślin genetycznie zmodyfikowanych. Działania kryminalne tego rodzaju blokują rozwój naukowy.
Politycy i opinia publiczna powinna być szczególnie zainteresowana zapewnieniem Niemcom wiodącej roli nauki nad rolniczą biotechnologią, a co za tym idzie przyjęcia ich odpowiedzialności wobec międzynarodowej społeczności. Aby to było możliwe muszą zostać spełnione następujące przesłanki:
• Badania wymagają solidnego prawnego i społecznego planu. Decyzje polityczne oraz ich prawne uzasadnienie musi być oparte o dowody naukowe, aby ocenić wszystkie za i przeciw.
• Badania wymagają wolnego od uprzedzeń, zdecydowanego wsparcia środowiska społecznego w celu promocji samego pomysłu oraz umożliwienia sprostania w przyszłości stawianym przed nimi wymaganiom. To samo powinno się odnosić do badań nad rolniczą biotechnologią.
• Technologie roślinne, zarówno podstawowe jak i zaawansowane, nie mogą zostać ograniczone do laboratoriów, czy szklarni. Jedynie testy w naturalnych, otwartych warunkach i otoczeniu pozwalają stwierdzić, czy dany produkt jest szkodliwy, czy konkurencyjny. W rzeczywistości nawet podstawowy proces botaniczny może zostać potwierdzony jedynie, gdy wyniki z laboratoriów i szklarni zostaną zweryfikowane w warunkach naturalnych.
Dotychczasowe decyzje polityczne dotyczące zakazu uprawy kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, ziemniaków i jęczmienia były zupełnie przeciwne i wymownie pokazały, że brak jest z jednej strony zrumienia, a drugiej merytorycznej debaty z wykorzystaniem argumentów naukowych.  
Niemiecka Fundacja Naukowa oraz Niemieckie Towarzystwo Rolnicze oczekują od czołowych decydentów politycznych merytorycznej dyskusji  w tym zakresie oraz stworzenia nieskrępowanych warunków do prowadzenia badań naukowych w sposób odpowiedzialny.

Źródło:
http://www.dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnahmen/2009/download/memorandum_dfg_dlg.pdf
http://greenbio.checkbiotech.org/news/research_green_genetic_engineering_indispensable
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20090528173643889
(oprac. NAP)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii