Propozycje ws. reformy szkolnictwa wyższego


Propozycje ws. reformy szkolnictwa wyższego: artykuł nr 6316

2009-07-16 15:52:43

Nie chcemy kształcić się w karykaturalny sposób - z jednej strony oparty o sztywne standardy, które w Europie oprócz naszego państwa obowiązują tylko w Rosji; z drugiej strony zaś przykryty płaszczem norm europejskich wyznaczanych przez Proces Boloński. Nie chcemy aby efekty naszych studiów były mierzone ilością godzin spędzonych na wykładach, prowadzonych przez utytułowanych profesorów. Oczekujemy aby nasze studia dawały nam wymierne efekty kształcenia, umiejętności pozwalające odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy a także były spójne z naszymi zainteresowaniami - deklarują studenci.

Swoje stanowisko wobec reformy Parlament Studentów RP (PSRP) nazywał "Studenckie 10 punktów" - w tylu punktach bowiem , przedstawia swoje postulaty odnośnie zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

Przedstawiciele żaków apelują o likwidację kierunków studiów, wprowadzenie elastycznych ścieżek kształcenia, oparcie programów studiów na Krajowych Ramach Kwalifikacji i efektach kształcenia. Domagają się również likwidacji minimów kadrowych.

Co do zmian zasad finansowania studiów, Parlament Studentów uważa, że "środki publiczne powinny iść za studentem, a w wyniku jego decyzji kierowane do uczelni". Poza tym chce, by te środki trafiały również do uczelni niepublicznych. "Dotacje podmiotowe, czyli trafiające z góry do poszczególnych uczelni nie motywują do rozwoju oraz tłumią zdrową konkurencję. Ponadto w naszym przekonaniu istotnym jest, aby uczelnie niepubliczne miały równe prawa w walce o najlepszych studentów. Są one elementem systemu szkolnictwa wyższego niezbędnym dla zapewnienia konkurencji w sektorze" - czytamy w komunikacie.

Parlament uważa, że "powinien zostać stworzony mechanizm gwarantujący zachowanie liczby bezpłatnych miejsc na studiach przynajmniej na dotychczasowym poziomie", a "samodzielnym instrumentem do rozliczania bezpłatnego toku studiów nie mogą być punkty ECTS".

Reprezentanci studentów chcą także zmiany soposobów systrybucji środków na pomoc materialną, likwidacji stypendium "naukowego" w dotychczasowym kształcie i gruntownej reformy kredytów studenckich (m.in. stworzenia Państwowego Funduszu Poręczeń pożyczek studenckich)

Ich zdaniem konieczne jest "stworzenie mechanizmów zabezpieczających studentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony uczelni" oraz "zachowanie zasady obowiązku dokumentowania przebiegu studiów na życzenie studenta w dokumencie będącym jego własnością i stale w jego dyspozycji"

Studenccy parlamentarzyści widzą też potrzebę zmiany sposobu finansowania i rozliczania PSRP. Chcą też by organy uczelni miały obowiązek pisemnego odpowiadania na "zapytania organów PSRP w indywidualnych sprawach studentów.

Równocześnie Parlament Studentów zapewnia o swej gotowości do współpracy nad reformą szkolnictwa wyższego.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z