Irańskie klony


Irańskie klony: artykuł nr 6326

2009-07-30 17:03:15 Biotechnologia

W Iranie sklonowano drugiego w ostatnich dwóch tygodniach cielaka. Media irańskie podały, że klon o imieniu Tamina, przyszedł na świat w isfahańskim oddziale Instytutu Naukowo-Badawczego Ruyan (Embrion). Przed dwoma tygodniami także sklonowano tam cielaka - pierwszego na Bliskim i Środkowym Wschodzie.

Szef isfahańskiego oddziału Ruyan dr Mohammad Naser Isfahani poinformował, że w dalszych planach instytutu jest klonowanie zwierząt wymierających gatunków. "Nasza praca prowadzona jest w kilku kierunkach. Są to: rozwój nauki podstawowej, klonowanie szczególnie cennych gatunków bydła, a także ginących gatunków fauny oraz cele farmaceutyczne" - powiedział naukowiec.
W 2006 roku podczas pierwszego w Iranie eksperymentu z klonowaniem w teherańskim oddziale Ruyan pojawił się klon barana. W kwietniu bieżącego roku instytut poinformował o pomyślnym zakończeniu eksperymentu ze sklonowaniem kozy.

Doświadczenia te poprzedziły ostre dyskusje w Iranie na temat dopuszczalności klonowania. Spory te rozstrzygnęło najwyższe duchowieństwo szyickie oświadczając, że eksperymenty te nie są sprzeczne z islamską doktryną. W końcu 2005 roku wydano rozporządzenie zezwalające na klonowanie zwierząt. Jednocześnie ogłoszono zakaz klonowania człowieka.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii