Nowa oferta Uniwersytetu Otwartego UW


Nowa oferta Uniwersytetu Otwartego UW: artykuł nr 6327

2009-08-07 11:09:23

W poniedziałek, 10 sierpnia rozpocznie się rejestracja na kolejny trymestr zajęć Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia będą trwały od połowy września do 20 grudnia tego roku.

W pierwszym roku działalności UO UW w zajęciach wzięło udział 3600 słuchaczy. Dodatkowo niektóre osoby brały udział w więcej niż jednym kursie Słuchaczem Uniwersytetu Otwartego UW może zostać każdy, bez względu na posiadane wykształcenie. Nie ma egzaminów wstępnych, ani konkursu świadectw maturalnych. Zapisać się może każdy, kto ukończył szesnaście lat. Górnej granicy wiekowej nie ustalono. W jednej grupie spotykają się osoby, które mają przed sobą zawodowy start i te, które są już na emeryturze.

Na chętnych w pierwszym trymestrze tego roku czeka ponad 120 kursów. Wśród nich znajdują się zajęcia, które do tej pory cieszyły się największym zainteresowaniem, a także ponad 50 zupełnie nowych kursów, przygotowanych przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego.

Kursy podzielone są na sześć bloków tematycznych:

 • Kultura i sztuka (m. in.: „Historia Europy w obiektywie kamery filmowej”, „Współczesne artystki i pisarki meksykańskie”, „Kulturowy kontekst seriali PRL”)
 • Języki i narody (m. in.: „Język arabski w pigułce”, „Włoskie klimaty – nauka języka w kontekście kulturowym: zabytki, obyczaje, kuchnia i film")
 • Człowiek i społeczeństwo (m. in.: „Psychologia a życie”, „JA w relacjach, czyli Trening Asertywności")
 • Biznes, gospodarka i prawo (m. in.: „Zrozumieć ekonomię – warsztaty”,)
 • Nauka i technika (m. in.: „Prezentacje multimedialne w pigułce ”, „Nowoczesna fizyka w przyrodzie i technice”, „Poznać, zrozumieć, polubić, czyli laboratoryjne bliskie spotkania z chemią dla każdego”,)
 • Człowiek i środowisko (m. in.: „Świat bakterii – zobaczyć i uwierzyć, że bakterie istnieją, wiele jest pożytecznych, z niektórymi walczymy”, „4 mld lat historii naturalnej – fascynująca podróż w czasie i przestrzeni”)

W poprzednim roku akademickim największą popularnością cieszyły się kursy:
 • Prawo i język - wykłady z zakresu komunikacji prawniczej i urzędowej; ćwiczenia i warsztaty w rozumieniu i pisaniu pism prawnych oraz urzędowych
 • Gry i negocjacje
 • Słynne powieści angielskie
 • Analiza finansowa i statystyczna w Excelu
 • Historia filmu polskiego

Kursy, które w tym trymestrze pojawiają się po raz pierwszy w ofercie UO UW to m.in.
 • Nie tylko tulipany i wiatraki -- podstawowy kurs języka niderlandzkiego z elementami wiedzy o kulturze Holandii i Belgii
 • Protokół dyplomatyczny.
 • Wywieranie wpływu dla uczciwych
 • Kryzysy, czyli wielkie wyzwania dla światowej gospodarki.
 • Współczesna fizyka cząstek elementarnych i jądra atomowego.
 • Walory przyrodnicze i kulturowe Gorców, Pienin, Podhala i Tatr - kurs wyjazdowy.

Rejestracja na zajęcia odbywa się drogą internetową. Każdy słuchacz może zapisać się na dowolną liczbę kursów. Cena uczestnictwa w zajęciach wynosi od 180 zł (większość kursów) do 270 zł (zajęcia informatyczne). Chętni mogą na zakończenie zajęć przystąpić również do egzaminu. Jeśli przebiegnie on pomyślnie, dostaną nie tylko świadectwo ukończenia zajęć, ale i certyfikat poświadczający zdobycie konkretnych kwalifikacji.

Dodatkowe informacje o kursach oferowanych przez UO UW oraz sposobie rejestracji na zajęcia dostępne są na stronie internetowej: http://www.uo.uw.edu.pl

UW

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z