Skąd wziąć pieniądze na czesne? Jak opłacić studia, mieszkanie, wyżywienie?


Skąd wziąć pieniądze na czesne? Jak opłacić studia, mieszkanie, wyżywienie?: artykuł nr 6328

2009-08-12 15:42:27

Skąd wziąć pieniądze na czesne? Jak opłacić studia, mieszkanie, wyżywienie? Czy studia w płatnej uczelni to coś dla mnie? To tylko niektóre pytania, pojawiające się w głowach kandydatów na studia.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest znana z nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Jednym z nich jest szeroki zakres wsparcia, jakiego jej studenci mogą się spodziewać. - Ok. 40% naszych studentów pochodzi z rodzin biednych. Łamiemy stereotyp płatnej uczelni dla bogatych. Dzięki systemom stypendialnym kształcimy ludzi zdolnych, a nie bogatych - stwierdza prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ. I rzeczywiście, by studiować w murach WSIiZ wcale nie trzeba mieć pełnego portfela. Co więcej, to właśnie na nauce w tej uczelni można sporo zyskać.

Stypendia naukowe, czy te ministerialne czy ze środków własnych uczelni, sprawiają, że wielu studentów każdego miesiąca pobiera kilkaset złotych za dobre stopnie. Są i tacy, którzy otrzymują stypendia w wysokości nawet 2 000 złotych. Ktoś powie: no dobrze, ale przecież stypendia naukowe dostępne są dopiero od drugiego roku studiów. A co z pierwszym? WSIiZ w 2003 roku stworzyła System Bezpłatnych Miejsc, pozwalający na bezpłatne studia już od pierwszego semestru. Każdego roku uczelnia przygotowuje 750 bezpłatnych miejsc. A co ze studentami, którzy nie mogą sobie pozwolić na płacenie czesnego i jednocześnie nie mogą liczyć na stypendium naukowe?

W WSIiZ sporo studentów korzysta ze stypendium socjalnego, czy innych form wsparcia finansowego, które każdemu pozwala pobierać wysokiej jakości wykształcenie, bez oglądania się na pieniądze. Stypendia socjalne dostępne są już od pierwszego roku studiów. Dla studentów WSIiZ dostępne są także preferencyjne bankowe kredyty studenckie, które pozwalają sfinansować studia. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Ale, co ciekawe, istnieje możliwość umorzenia kredytu. W jaki sposób? Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Studia zamawiane to kolejny sposób nie tylko na bezpłatną naukę, ale też na dorzucenie do swojego budżetu „kilku groszy". WSIiZ wygrała ministerialny konkurs, dzięki któremu na kierunku Informatyka do 50% najlepszych studentów będzie otrzymywać stypendia w wysokości 500 zł.

Jak widać, WSIiZ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych, ambitnych ludzi, którzy chcieliby zdobyć porządne wykształcenie nie martwiąc się o konieczność płacenia za studia. Celem uczelni jest kształcenie młodzieży bezpłatnie! Rektor WSIiZ zabiega w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zrównanie praw studentów uczelni publicznych i niepublicznych. - Z podziwem patrzę, jak wielu z Was z determinacją walczy o dobre stopnie, zdobycie jak najszerszej wiedzy i użytecznych umiejętności. Ponieważ Wasze dobro jest moim priorytetem, nie mogę spokojnie patrzeć na niesprawiedliwie traktowanie studentów uczelni niepublicznych - zwraca się do studentów Rektor WSIiZ. Podkreśla, że polskie prawo zobowiązuje rządzących do dofinansowania studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych. Póki co jest to zapis martwy. - Jeśli istotnie Polska jest państwem prawa, to wygramy batalię o Wasze interesy, która równocześnie jest batalią o przestrzeganie w Polsce Konstytucji - kontynuuje Profesor Pomianek.

Jakkolwiek nie zakończą się działania Rektora WSIiZ, już teraz pieniądze w tej uczelni nie stanowią bariery do nauki. Serdecznie więc zapraszamy na studia!

Szymon Taranda

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z