Dofinansowanie budowy Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Dofinansowanie budowy Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego: artykuł nr 6345

2009-08-27 16:32:14 Ciekawostki

W piątek, 28 sierpnia br. o godz. 10 odbędzie się uroczyste podpisanie umowy w sprawie dofinansowania budowy Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CENT III) z unijnego Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Wartość dofinansowania wynosi blisko 282 mln zł. Porozumienie pomiędzy uczelnią a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpiszą prof. Katarzyna Chałasińska- Macukow, rektor UW oraz prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Uroczystość odbędzie się w siedzibie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. I. Miecznikowa 1 w Warszawie w sali Rady Wydziału Biologii (102A, I piętro).

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (CENT III) wraz z dwoma budynkami Centrum Nowych Technologii UW (CENT I i CENT II) utworzą na uniwersyteckim kampusie „Ochota” nowoczesny, ponadregionalny i interdyscyplinarny ośrodek o charakterze naukowo-dydaktycznym. W budynku powstaną 133 nowocześnie wyposażone laboratoria, w których prowadzone będą badania i analizy z obszarów szczególnie istotnych dla zrównoważonego rozwoju, m.in.: nowych źródeł energii, materiałów funkcjonalnych, działań pro-zdrowotnych, technologii w monitoringu i ochronie środowiska, technik wizualizacyjnych, informatycznych i informacyjnych dla środowiska naturalnego, technologii żywności, nowych technik pomiarowych i ich zastosowań, nowych technik i substancji w medycynie w tym stosowanych w diagnostyce chorób nowotworowych.

CENT III, zaprojektowany przez Autorską Pracownię Architektoniczną Kuryłowicz & Associates, wybudowany będzie w północno-wschodnim krańcu kampusu Ochota, przy Al. Żwirki i Wigury oraz ul. I. Miecznikowa; pomiędzy istniejącymi budynkami Wydziałów Chemii i Biologii. Budynek powstanie w dwóch etapach. Najpierw zrealizowana zostanie część projektu obejmująca teren pomiędzy Wydziałami Biologii, Chemii i pawilonem Radiochemii. W drugim etapie pawilon zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowy budynek, nadwieszony częściowo nad gmachem Wydziału Chemii. Projekt przewiduje funkcjonalne połączenie CENT III z istniejącymi obok siedzibami Wydziałów Chemii i Biologii. Budowa CENT III rozpocznie się w 2010 r., a zakończona zostanie w II poł. 2013 r.

Anna Korzekwa
Rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek