XL Zjazd Fizyków Polskich


XL Zjazd Fizyków Polskich: artykuł nr 6347

2009-08-31 11:58:46 Ciekawostki

O najnowszych badaniach i odkryciach fizycznych oraz problemach nauczania fizyki w szkołach debatować będzie ok. 700 uczestników XL Zjazdu Fizyków Polskich, który odbedzie się w dniach od 6 do 11 września w Krakowie (w Auditorium Maximum UJ). Zjazd organizuje Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego przy ogromnym poparciu uczelni krakowskich (UJ, AGH, PK, UP) oraz Instytutu Fizyki Jądrowej.

Wśród uczestników Zjazdu znajdzie się nie tylko czołówka polskich fizyków, ale też przedstawiciele towarzystw fizycznych z innych krajów europejskich oraz Chin. Najznakomitszym gościem będzie Georg Bednorz - Laureat Nagrody Nobla z 1987 roku (wygłosi wykład w środę 9. 08 o 9:00). Naukową rangę Zjazdu podniosą też wystąpienia laureatów nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Tegorocznym laureatem głównego odznaczenia PTF – Medalu Mariana Smoluchowskiego jest polski fizyk, absolwent AGH, Wojciech Żurek, pracujący w znanym ośrodku Los Alamos National Laboratory w USA (wykład w środę 9. 08 o godz. 11:30). Nagroda PTF przyznana Wojciechowi Żurkowi wzbudziła tak wielki entuzjazm wśród jego kolegów w Los Alamos, że przełożony W. Żurka – Dr Avadh Saxena zdecydował się przyjechać na Zjazd specjalnie po to, by wziąć udział w ceremonii wręczenia tej nagrody swemu pracownikowi. Kolejną prestiżową Nagrodę PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał fizyk z UJ – Prof. Jerzy Jurkiewicz za prace z zakresu grawitacji kwantowej (wykład w poniedziałek 7.08 o 10:00). Program Zjazdu obejmie dyskusję najbardziej aktualnych problemów współczesnej fizyki od zagadnień astrofizyki, wczesnego wszechświata, poprzez fizykę jądrową, atomową , plazmy i ciała stałego po nanotechnologie, fizykę ultrazimnej materii oraz zastosowania – fizykę medyczną i problemy energetyki w Polsce (program dostępny na www.ptf.agh.edu.pl/XL-zjazd ).

Oprócz specjalistycznej tematyki Zjazdu obejmującej główne kierunki rozwoju dyscypliny w Polsce i na świecie, program Zjazdu obejmuje szereg imprez adresowanych dla szerokiej publiczności. I tak, w poniedziałek o 18:30, w Auditorium Maximum UJ Profesor Jerzy Niewodniczański – wieloletni Prezes Państowowej Agencji Atomistyki wygłosi wykład pt. „Energia Jądrowa – stan obecny i perspektywy”. Wykład jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą poznać fakty na temat tyleż kluczowy dla dalszego rozwoju kraju, co budzący wiele emocji. Nieczęsto w naszym mieście zdarza się okazja na spotkanie tego typu, więc organizatorzy mają nadzieję, że wykład przyciągnie wielu słuchaczy.

Równolegle do obrad specjalistycznych odbywać się będą popularne wykłady dla uczniów i nauczycieli połączone z pokazami doświadczeń (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna wcześniejsza rezerwacja – informacje na stronie internetowej).

Lansowany często stereotyp „fizyka – postrach uczniów” jest bardzo niebezpieczny dla prawidłowego rozwoju cywilizacyjnego kraju. Kwestię tę dostrzegły już władze państwowe wprowadzając zamawiane kierunki studiów – m.in. właśnie fizykę. Sprawa ta niepokoi też fizyków pracujących w szkołach. Ich problemom będą na Zjeździe poświęcone specjalne sesje.

Końcowym, podsumowującym akcentem Zjazdu będzie dyskusja panelowa Quo vadis polska fizyko (piątek 11.09, godz. 11:00), którą poprowadzi Prezes PAU Prof. Andrzej Białas. Dyskusję animować będzie szereg osobistości polskiej fizyki: Dr. Zofia Gołąb-Mayer, Profesorowie: Marek Jeżabek – Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej, Stefan Jurga i Krzysztof J. Kurzydłowski – Wiceministrowie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2005-08, Maciej Kolwas – Prezes Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, Reinhard Kulessa – Prezes Polskiego Tow. Fizycznego, Andrzej Kajetan Wróblewski – Rektor UW w latach 1989-93.
 

Katarzyna Pilitowska
rzecznik prasowy UJ

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek