Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznym i przyrodniczych


Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznym i przyrodniczych: artykuł nr 6377

2009-09-22 13:12:01 Szkoła

We wtorek, tj. 29 września w godzinach 11.00 – 13.00 odbędzie się spotkanie organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy udziale Uniwersytetu Rolniczego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie w ramach projektu promocji kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 Listopada 46.

Powyższy projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
W programie przewidziano m.in.:

  • wystąpienie JM Rektora UR prof. dr hab. Janusza Żmiji oraz przedstawiciela MNiSW
  • wykłady przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie zachęcające do wyboru w/w kierunków studiów
  • pokazy
Spotkanie jest skierowane do maturzystów i ma na celu propagowanie m.in. kierunków takich jak: biotechnologia, informatyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

Wstęp wolny!

Joanna Roczniewska
Biuro Informacji i Promocji UR

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół